جنجالی شدن شمارش معکوس روزنامۀ ماندگار از کار رییس جمهور

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ یک شنبه 9 ثور 1397 ۸ ثور ۱۳۹۷

وزارت اطلاعات و فرهنگ:
ما را موظف کرده‌اند تا جلو شمارش معکوس را بگیریم.

—————————
رییس پیشین کمیسیون نظارت بر قانون اساسی:
شمارش معکوس روزنامۀ ماندگار، مطابق قانون اساسی و مورد حمایت همه قرار دارد

—————————
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار:
شمارش معکوس کار رییس‌جمهور مطابق قانون اساسی است

—————————-

mandegar-3گل رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مراسم دهمین سال نشراتی روزنامۀ ماندگار با استقبال از روز شمار معکوس به پایان کار رییس‌جمهور گفت که ماندگار با این کار خود طرف حق و حقیقت را گرفته است و ملت به پشتیبانی این روزنامه ایستاده است.
آقای گل‌رحمان قاضی، در این نشست گفت که در بیشتر کشورها سه قوه وجود دارد و رسانه‌ها قوۀ چهارم هستند. اما پرقوت از سه قوه دیگر عمل می‌کنند. او افزود: در افغانستان سه قوۀ دیگر حکومت مشروعیت خود را از دست داده است.
به گفتۀ او، این قوه‌ها زمانی که به موافقت‌نامۀ سیاسی تن دادند مشروعیت خود را منتفی کردند. اما در مرحله دوم که موافقت‌نامه در پایان دو سال باید به طرف قانونی شدن می‌رفت نیز این کار صورت نگرفت به همین سبب حکومت کنونی در حالت فرا قانونی قرار گرفته است.
او گفت: روز شمار معکوس روزنامۀ ماندگار در رابطه پایان کار رییس جمهور، مورد تأیید همه اقشار جامعه است و من به عنوان یک شهروند این کار را تأیید می‌کنم که کمتر از یک ماه به عمر حکومت فرمایشی باقی مانده است.
او با استناد به قانون اساسی کشور، تأکید کرد که در مادۀ ۶۱ قانون اساسی، پاراگراف دوم آمده است: “وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از انتخابات به پایان می‌رسد”. او گفت که ۶۰ روز (دو ماه) عمر حکومت در سال پنجم تکمیل می‌شود و سال پنجم را در بر نمی‌گیرد؛ بنابرین ما ماندگار را حق به جانب می‌دانیم که از حق و حقیقت پشتبانی کرده‌ است.
آقای قاضی با اشاره به روند انتخابات تأکید داشت که حکومت در روند نام‌نویسی انتخابات بی‌شرمانه مداخله کرده و می‌کند. ماده‌های « ۴، ۳۳، ۸۳، ۱۴۹ و ماده ۱۵۶ » قانون اساسی کشور توسط حکومت نقض شده است، حکومت در حالت فرا قانونی قرار دارد و ملت این حق را دارد که از نقض وثیقۀ ملی خود( قانون اساسی) پرسان کند.
او با اشاره به گفته‌های رییس حکومت وحدت ملی که می‌گوید: “ هرگاه من از قانون اساسی عدول کردم مرا به دادگاه بکشانید”، گفت: پس این نقض قانون اساسی نیست چیست؟ باید آقای غنی به میز دادگاه حاضر شود.
او گفت: روزنامۀ ماندگار، طرف دار حق و حقیقت است بناَ این مژده را برای دست‌اندرکاران روزنامۀ ماندگار می‌دهیم که ملت با شما ایستاده است.
در همین حال، سید آقا حسین فاضل سانچارکی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این نشست صحبت می‌کرد، گفت: ماندگار رویکرد انتقادی (اپوزیسیونی) دارد که گاهی در این مسیر «افراط» می کند و همین مساله سبب فشارهای تازه به وزارت فرهنگ شده‌است. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود یکی از رویکردهای اپوزیسیونی این روزنامه، شمارش معکوس برای پایان عمر حکومت وحدت ملی است. ا گفت: «وزارت اطلاعات فرهنگ، از طرف حکومت تحت تیغ انتقاد و ملامت قرار دارد که باید جلو این کار(نشر روزشمار پایان قانونی کار رییس جمهوری) گرفته شود”.
او افزود: دو – سه روز پیش(هفته کذشته) «کمیسیون تقنین» مجلس سنا وزیر عدلیه، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و جمعی از حقوق دان‌ها را دعوت کرده بود و فیصله کرده‌اند که شمارش معکوس که از طرف روزنامه‌های‌ ماندگار و آرمان ملی صورت می‌گیرد مخالف قانون است و ما را موظف کرده‌اند تا جلو این کار را بگیریم.
آقای سانچارکی گفت: اما ما قدرت جلوگیری این کار روزنامه‌ها را نداریم، چون قدرت این نهاد بیشتر از قدرت حکومت و نهادهای اجرایی است.
نظری پریانی، مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، در این نشست، گفت: روز شمار معکوس عمر قانونی کار رییس جمهور که توسط ماندگار نشر می‌شود مطابق به قانون اساسی کشور است.
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، افزود: طبق قانون اساسی کشور عمر ریاست جمهوری در افغانستان چهار سال است. همچنان واضح است در حالی که همۀ ارزش‌ها سیاسی افغانستان صورت برداری از چارچوب‌هایی‌ست که در امریکا وجود دارد. بناَ نمی‌شود که عمر ریاست جمهوری در امر یکا چهار سال، اما در افغانستان پنج‌سال باشد.
او گفت که طبق قانون اساسی ما روز شمار معکوس دورۀ کار قانونی رییس جمهور را به نشر می‌سپاریم، اما این موضوع سبب چالش‌های برای ما شده است. برخی حلقات از ریاست جمهوری و حکومت درخواست متوقف کردن این روند را برای ما داده‌اند، ولی ما هم‌چنان ادامه می‌دهیم.
آقای پریانی افزود که برخی از نهادها برای تحت فشار قرار دادن ما دست‌به‌کار شده‌اند، اما تا زمانی که ما حس می‌کنیم که کار ما قانونی است ادامه می‌دهیم و اگر نهاد معتبری ادعا کرد که کار شما غیر قانونی است و عمر ریاست جمهوری پنج‌سال است، به اساس قانون استدلال کرد، در آن صورت ما تسلیم قانون می‌شویم.
او گفت: این‌که ماندگار تاثیر بر کار دیگر رسانه های مشابه تاثیر گذاشته است، برای ما جای مسرت دارد. پریانی با اشاره به تهدیدهایی که بر رسانه‌های کشور و به‌ویژه متوجه ماندگار بوده است گفت: کار کردن در ماندگار چالش‌های فراوانی دارد. گاهی یک تیلفون و از یک آدرس و یا هم یک پیام از کویته کافی است که انسان را فلج کند و یا هم دیگر انواع تهدید ها سبب هراس و دلهره می‌شود. اما ما چون در یک سنگر حق، راست و صادقانه قرار داریم و حرف و حدیث‌های ما به اساس باورهای ما است، به کار ماندگار خود مان ادامه می‌دهیم و ماندگاریم بدین‌روشنی‌افزایی خویش”.
آقای پریانی افزود که تهدیدها از زمان گذشته در رابطه به ماندگار و شخص خودم وجود داشت به دلیل نشر گزارش‌ها و تحلیل‌های در رابطه به انتخابات ( دوران رقابت کرزی و عبدالله) در مورد من دادگاه فیصلۀ غایبانه کرد و مرا به سه سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم کردند؛ اما با تلاش‌های پیگیر جمعی از همکارانم در رسانه‌های کشور و در نهایت با پا در میانی آقای کرزی این پرونده بسته شد. اما هم‌چنان، برخی تهدید‌هایی وجود داشت تلاش به ربودن من از دفتر روزنامۀماندگار و سوء قصد مسلحانه‌یی که همان چند سال پیش صورت گرفته بود که همه در جریان اند.
او گفت که حکومت در گذشته و حال توطیه‌‌هایی را برای محکوم کردن ما از راه‌های مختلف انجام داده است، در فهرست رسانه‌های بین‌المللی تاپه‌های نامشروع را به این روزنامه وارد آوردند، تروابط ما با شرکت‌های عایداتی را قطع کنند، اما با تمام تلاش‌های معرضانه خود، نتواستند ما را متوقف سازند
پریانی افزود که سنگر گرفتن در برابر فاشیسمی که می‌خواهد دهان باز کند و همه چیز را ببلعد، مبارزه با انحصار گرایی و تمامیت‌خواهی، مبارزه با بیداد اجتماعی، فساد اداری، فسادهای قومی و سمتی از خط مشی ماندگار است که همواره حکومت را وادار به واکنش در برابر روزنامه کرده است.
او گفت ما با تحمل همه چالش‌ها هیچ‌گاهی سر به تسلیمی فرو نیاوردیم و امروز نیز فکر می‌کنیم که همۀ نشرات و کار ما مبتنی به قانون اساس کشور است. این مبارزه برای پاس‌داری از ارزش‌هایی است که توسط مردان دلیر این سرزمین به یادگار مانده است و نیروهای امنیتی در این مسیر مبارزه می‌کنند.
آقا پریانی در پایان با سپاس‌گذاری از احمد ولی مسعود بنیان‌گذار و صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار، گفت: صاحب امتیاز روزنامۀ ماندگار همواره نصیحت کرده است تا نشرات روزنامه به دور از علایق شخصی، سمتی و قومی باشد باشد. به ترتیب ماندگار به دو زبان رسمی فارسی و پشتو در مسیر منافع عمومی و ملی نشرات دارد.
معین نشرات اطلاعات و فرهنگ، در بخش دیگر از سخنانش گفت که یک روزنامه که با تمام چالش‌ها در ده سال پیهم نشرات دارد، کار پر دست‌آورد است و پشت‌کار صاحب امتیاز و مدیر مسوول وسایر همکارانشان در روزنامه ماندگار قابل ستایش می‌باشد.
آقای سانچارکی افزود که روزنامۀ ماندگار، از نگاه دیزاین، شکل و محتوا یکی از بهترین روزنامه‌های کشور است. عنوان‌های روزنامه ماندگار زنده است و حس کنجکاوی را در انسان بر می‌انگیزد، ماندگار کشش دارد و از نگاه محتوا مطالب با تنوع، سیاسی، فرهنگی و انتقادی، هم‌چنان، تحلیل‌های ادبی و فلسفی را با دقت نشر می‌کند.
آقای سانچارکی، در این محفل با اشاره به دست‌آوردها در وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: لغو مالیات رسانه‌های چاپی، بخشش جرایم مالیاتی، در حالی که رسانه‌های کشور شش صد میلیون افغانی جرایم مالیاتی دارند و هم‌چنان توزیع عادلانه اعلان‌های بارزگانی دولتی به تمام رسانه‌ها در مرکز و ولایت‌ها و افزایش امتیاز کارمندان رسانه‌ها، بیمه و تقاعد، پرداخت هزینۀ سفر و تهیه گزارش از ساحات ناامن در مقررۀ طرز تاسیس رسانه‌ها کشور کنجانیده شده است. قای سانچارکی گفت: تنها ماده‌یی که تا هنوز روی آن به دلیل موضوعات امنیتی توافق صورت نگرفته است، نشرات زنده است.

گفتنی است که روزنامۀ ماندگار در حمل سال ۱۳۸۷ در کابل تاسیس شده‌است. این روزنامه تجربۀ پر تیراژ‌ترین روزنامه را پشت سر گذاشته است. برای مدتی تا مرز پنجاه هزار شماره در روز، نشرات داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.