جنجال روی چهره‌ها/ ریاست جمهوری: بـرای معرفی کابینه هنوز وقت داریـم

هارون مجیدی/ یک شنیه 30 قوس 1393/

افراد نزدیک به رهبران دولت وحدت ملی می‌گویند که در جریان هفتۀ روان بخشی از کابینه به پارلمان معرفی می شود؛ اما سخنگوی رییس‌جمهور می‌گوید که کابینه تا مهلت تعیین شدۀ سه‌چهار هفته‌یی، معرفی خواهد.
با آن‌که از زمان تشکیل دولت وحدت ملی نزدیک به سه ماه می‌گذرد، اما هنوز کابینه دولت مشخص نشده است و نگرانی‌های زیادی را در میان مردم بار آورده است.mnandegar-3
نظیف‌الله سالارزی سخنگوی رییس‌جمهور به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «کابینه در وقت تعیین شده توسط رییس‌جمهور افغانستان معرفی خواهد شد. در این عرصه، پیشرفت‌های خوبی هم صورت گرفته و به‌زودی ما شاهد معرفی کابینه‌یی خواهیم بود که بتواند از عهدۀ خدمت به مردم افغانستان برآید.»
آقای سالارزی می‌افزاید: پیش از این، رییس‌جمهور و رییس اجرایی معیاد سه-چهار هفته‌یی را برای معرفی کابینه مشخص کرده بودند که تا ختم آن معیاد زمان زیادی داریم.
سخنگوی رییس‌جمهور اختلافات در معرفی کابینه را رد کرده می‌گوید که در زمان تعیین شده کابینه اعلام خواهد شد.
آقای سالارزی تأکید می‌کند: «کسانی‌که به عنوان نامزد وزیر معرفی می‌شوند، وظایف بزرگ و پُرمسوولیتی را به‌دوش دارند که ارایه خدمت به مردم است و این یک امر طبیعی است که نیازمند دقت بیشتر است.»
سخنگوی رییس جمهور شایعات پخش شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر حضور شماری از چهره‌های مشخص را در ترکیب کابینۀ دولت وحدت ملی رد کرده می‌گوید: تا هنوز روی چهره‌ها تصمیم گرفته نشده است.
در این حال، سیدحسین عالمی بلخی چهرۀ نزدیک به رییس اجرایی دولت وحدت ملی می‌گوید: بعد از آن‌که صحبت‌های زیادی روی معیارها صورت گرفت و وزارت‌خانه‌ها میان رهبران دولت وحدت ملی مشخص (تقسیم) شد؛ یک بخشی از کابینه در جریان هفتۀ روان به پارلمان معرفی خواهد شد.
آقای بلخی می‌افزاید که این چهره‌ها مربوط به وزارت‌خانه‌های داخله، دفاع، مالیه، تجارت و اقتصاد خواهد بود.
آقای بلخی تأکید می‌کند: صحبت روی چهره‌هایی‌که باید به این وزارت‌خانه‌ها معرفی شوند میان رهبران دولت وحدت ملی جریان دارد و تا هنوز این صحبت‌ها نهایی نشده است.
آقای بلخی هم‌چنان می‌گوید: برای معرفی وزرا به شماری از وزارت‌خانه‌ها، چهره‌های متعددی وجود دارد که تا هنوز نهایی نشده است.
آقای بلخی از این چهره‌ها نام نمی‌برد و می‌گوید باید انتظار کشیده شود تا لیست وزرا میان رییس جمهور و رییس اجرایی نهایی گردد.
در عین حال، معین مرستیال معاون حزب حق و عدالت و از چهره‌های نزدیک به رییس جمهور به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «رهبران دولت وحدت ملی به تفاهم رسیده اند که بخشی از کابینه در وسط هفتۀ جاری به پارلمان معرفی شود که این بخش مشتمل به وزارت خانه‌های امنیتی، اقتصادی و چند وزارت‌خانۀ کلیدی می‌باشد.»
آقای مرستیال می‌افزاید: شماری از این وزرا از تیم رییس‌جمهور است و شماری هم از تیم رییس اجرایی و شاید هم یک وزیر کسی باشد که به هر دو تیم وابسته نیست.
آقای مرستیال تصریح می‌کند: در جریان هفتۀ روان وزرای هشت یا نُه وزارت‌خانه معرفی خواهند شد.
این اظهارات درحالی صورت می‎گیرد که روز گذشته مجلس نماینده‎گان ضرب‎الاجل یک هفته‌‎یی را به رهبران دولت وحدت ملی تعیین کرد و گفت که آنها نمی‌توانند بیشتر از این برای معرفی کابینه انتظار بکشند. تا کنون در مورد چهره هایی که برای وزارت ها در نظر گرفته شده اند، منابع هر دو تیم دولت وحدت ملی چیزی نمی‌گویند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.