جنگ و صلح افغانستان در نشست علمای اسلام در عربستان

/

قرار است به دعوت حکومت افغانستان یک مؤتمر اسلامی با شرکت عالمان جید و مفتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جهان اسلام، تشکیل شود. ظاهراً هدف این کار یافتن راه‌های مقابله با آن دردسری است که گفته می‌شود همه منطقه را به نا آرامی کشانده است.
گفته می‌شود که دولت افغانستان از این اجلاس انتظار دارد تا ممنوعیت عملیات انتحاری از زبان مفتی‌ها اظهار گردد و به عین ترتیب فتواهایی درجنگ کنونی علیه طالبان صادر شوند.
اسماعیل قاسمیار، رییس کمیسیون روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان روز گذشته به خبرنگاران درکابل گفت که «شورای همکاری کشورهای اسلامی» و همچنان «کنفرانس اسلامی» درقسمت برگزاری این نشست به آن‌ها وعده کمک داده است: «به گمان غالب این اجلاس در عربستان سعودی برگزار می‌شود که درآن علمای بزرگ و مفتی‌ها شرکت می‌کنند. سازمان همکاری اسلامی و سازمان رابطه عالم اسلامی وهمین‌طور سازمان‌های اسلامی دیگر به ما در این قسمت وعده همکاری داده اند».
افغانستان چندین بار کوشش نموده تا برای جلوگیری از حملات انتحاری علیه نظام حاکم، از حمایت علمای دینی و مفتیان اسلامی برخوردار گردد. دراین ارتباط چندین بار از رهبران مذهبی در پاکستان تقاضا کرده که علیه این حملات مواضع شان را بیان دارند، اما چندی پیش علمای دینی پاکستانی یک بار دیگر این تقاضای دولت افغانستان را رد نمودند و نشستی را بدین مناسبت تحریم کردند که قرار بود در کابل برگزار شود.
فضل الرحمان اوریا، تحلیلگر مسایل سیاسی می‌گوید: «در این اجلاس مفتی‌ها و علمای دینی که قرار است به دعوت حکومت افغانستان در عربستان سعودی دایر شود، هدف حکومت این خواهد بود تا بر پاکستان فشار آورده شود که از حمایت هراس‌افگنان در افغانستان دست بردارد، زیرا رهبران گروه‌های مذهبی پاکستان بر طالبان نفوذ زیادی دارند».
اوریا می‌گوید: «آرزوی حامد کرزی آن است تا عربستان سعودی در بین افغانستان و پاکستان میانجیگری بکند. همچنان سعودی و مفتیانی که در آنجا اجلاس می‌کنند ، برمراجع مذهبی پاکستان فشار وارد کنند تا آن‌ها طالبان را برای گفت‌وگو با دولت افغانستان آماده سازند».
از جانب دیگر، عصمت الله غلجی، عضو مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان براین نظر است که جهان اسلام از هراس‌افگنی و بی‌ثباتی در افغانستان، سخت رنج می‌برد. بنابراین باید برای آن یک راه حل مشترک جست‌وجو شود. این کار بدون مشورت ، تفاهم و کمک علمای دینی ناممکن است.
تاکنون دقیقاً معلوم نیست که این اجلاس علمای دینی جید ومفتی های جهان اسلام کی برگزار می‌شود.
با این‌همه شورای علمای افغانستان می‌گوید که بازهم از رهبران مذهبی پاکستان دعوت می‌شود که دراین اجلاس شرکت کنند. شورای علمای اسلامی افغانستان فکر می‌کند، هرگاه حمایت گروه‌های مذهبی پاکستان را دراین زمینه جلب کند، وسیله خوبی برای آشتی با طالبان می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :