جوایز مجله بین المللی مالی خدمات مشتریان برای بهترین بانک، منعقده ۱۶ دسمبر ۲۰۱۶ در سنگاپور

گزارشگر:سه شنبه 7 جدی 1395 ۶ جدی ۱۳۹۵

از مساعی مستمر عزیزی بانک در امر بهبود خدمات مشتریان مطابق معیارات بین المللی، منحیث بهترین بانک افغانستان با جایزه خدمات مشتریان طی محفلی که ازطرف مجله بین المللی مالی لندن، در کشور سنگاپور به تاریخ ۱۶ دسمبر۲۰۱۶ برگزار گردیده بود، قدر دانی به عمل آمد. جایزه مذکور توسط جلالتمأب سفیر کشور مالیزیا در سنگاپور به رییس هیئت عامل عزیزی بانک اعطا گردید.
محترم محمد سالم امید، رییس هیئت عامل عزیزی بانک توسط جلالتمأب سفیر کشور منگولیا در سنگاپور منحیث بهترین رییس هیئت عامل عرصه بانکداری در افغانستان، مورد تقدیر قرار گرفتند.
مجله بین المللی مالی در جامعه مالی جهانی که مقر آن در لندن میباشد ، مسایل مالی را در سطح جهان مورد تحلیل وتجزیه قرارداده و در بیشتر از ۱۸۵ کشور جهان خواننده دارد. مخاطبین مجله بین المللی مالی در جامعه مالی در سطح جهانی بوده و شامل تصمیم گیرندگان و متنفذینی در صنعت مالی میباشند.
محترم محمد سالم امید، رییس هیئت عامل عزیزی بانک در سخنرانی اش برای حضار در مورد سفر ویژه ۱۰ سال عزیزی بانک در جمهوری اسلامی افغانستان و پلان های رشد و انکشاف آینده بانک سخنان پر بار شان را ابراز داشتند. با شنیدن عزیزی بانک منحیث بهترین بانک افغانستان با معیارات بین المللی و آرمان های آینده بانک، سخنرانی رییس هیئت عامل عزیزی خیلی ها مورد تشویق حضار قرار گرفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.