حزب سبزهای آلمان خواهان حفاظت از خانواده های مهاجر افغانستانی از قاعده دوبلین شد

یک شنبه 11 سرطان 1396/

یک رسانه آلمانی گزارش داده که مهاجران افغانستان براساس قاعده دوبلین از آلمان به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سپس به کشور بحران زده شان برگشت داده می‌شوند. حزب سبزها به این وضعیت اعتراض کرد.
روزنامه “تاگس اشپیگل” برلین به روز شنبه نوشته است که وزارت داخله آلمان به یک پرسشنامه حزب سبزها گفته است که از ماه جنوری سال جاری mandegar-3میلادی ۱۸۲ پناهجوی افغان براساس قانون دوبلین از آلمان به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا فرستاده شده اند.
کشور ناروی نیز در فهرست این کشورها قرار دارد که اخیراً به قانون دوبلین پیوسته است. گونتر بوکهارد رئیس سازمان حامی پناهجویان “پرو ازیل” در این زمینه از “اخراج های زنجیره ای” مهاجران به افغانستان سخن گفت و خواهان توقف این روند شد.
اخراج مهاجران افغان از سویدن به افغانستان
حزب سبزها نیز از به “تاگس اشپیگل” گفته است که آلمان حداقل نباید هیچ خانواده افغان را به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس بفرستد. لوئیسه امتسبرگ، سخنگوی سیاسی امور پناهندگی حزب سبزها به این روزنامه گفت: «افغانستان امن نیست؛ بنابراین اخراج به این کشور به طور کلی ممنوع است».
وی اضافه کرد که مخصوصا اخراج مهاجران افغان به کشورهایی نیز نباید صورت بگیرد که اخراج های گروهی به افغانستان را انجام می دهند؛ مخصوصا این مسئله سوال برانگیز که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله سویدن و فنلند و همچنان اتریش اخیرا حتی اخراج خانواده ها و کودکان شان را به کابل آغاز کرده اند. وی اضافه کرد: «این باید در تصمیمات بازگشتاندن مهاجران افغان براساس روش دوبلین درنظر گرفته شود». امتسبرگ همچنان گفت که آلمان باید مراحل پناهندگی خانواده های پناهجو از افغانستان که طفل دارند را پیش ببرد.
براساس توافقنامه دوبلین بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشوری که پناهجو برای اولین بار در این اتحادیه داخل خاکش شده باشد، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی اش را دارد. بسیاری از مهاجران افغانستان در مسیر مهاجرت در یک یا چند کشور عضو اتحادیه اروپا نشان انگشت دارند. بسیاری از آنان می گویند که وقتی از آنها انگشت نگاری می شده، اطلاع نداشتند که برای ارائه درخواست پناهندگی است.
در حال حاضر به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان، هیچ مهاجر قبول نشده ای از آلمان به کابل اخراج نمی شود. دولت فدرال آلمان از آغاز اخراج های گروهی تاکنون بیش از ۱۰۰ مهاجر مجرد را به افغانستان اخراج کرده که به گفته مقامات آلمانی بیشترشان مرتکب جرم شده بودند.
اخیرا به خاطر حمله مرگبار در کابل که سفارت آلمان نیز در آن به شدت خسارت دید و از کار افتاد، اخراج های گروهی در دو دور به افغانستان لغو شده و روند الحاق خانواده های مهاجران قبول شده افغان در آلمان نیز متوقف شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.