حزب سبزها به دولت فدرال آلمان: افغانستان را از نو ارزیابی کنید

یک شنبه 15حوت 1395/

mandegar-3فراکسیون حزب سبزها در پارلمان فدرال آلمان (بوندستاگ) از حکومت مرکزی به خاطر در نظر نگرفتن منابع حیاتی (اساسی) در ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان انتقاد کرده است.
جنجال و بحث بر سر اخراج پناهجویان ردشده به افغانستان همچنان در آلمان ادامه دارد. حزب سبزهای آلمان از حکومت فدرال این کشور خواسته است تا وضعیت امنیتی در افغانستان را از نو ارزیابی کند. کاترین گورین ایکارت، رییس فراکسیون سبزها در پارلمان آلمان گفت: “وزارت امور خارجه نهایتا باید ارزیابی جدی از وضعیت امنیتی در افغانستان ارائه کند”.
او گفت که وزارت خارجه آلمان در شرایطی نباشد که این ارزیابی را انجام دهد، این «خودداری از انجام وظیفه» است. با این حال، وزارت امور خارجه آلمان از اخراج پناهجویان رد شده به افغانستان حمایت می کند.
به گزارش دویچه وله، اخراج پناهجویان به افغانستان موضوع جنجالی در آلمان است. برخی از ایالات‌های آلمان اخراج اجباری به افغانستان را منع کرده اند. به عنوان مثال، ایالت شلیسویگ هولشتاین اخراج افغان ها را متوقف کرده است.
خانم گورین ایکارت می‌گوید که ارزیابی وضعیت امنیتی باید بر اساس شرایط موجود در افغانستان انجام شود، نه بر اساس تصمیمات اولیه سیاسی. برای چنین ارزیابی، از منابع اساسی مانند گزارش‌های تازه “کمیساریای عالی پناهنده‌گان سازمان ملل متحد” استفاده شود. رییس فراکسیون سبزهای آلمان گفت: «گزارش این کمیساریا از ادامه وضعیت دشوار امنیتی حکایت نمی کند، بلکه از به وخامت گراییدن واضح وضعیت امنیتی سخن می گوید».
حکومت فدرال آلمان اما می گوید که در افغانستان مناطق امن وجود دارد که پناهجویان می توانند به آنجا بروند. خانم گورین ایکارت گفت که نه وزارت خارجه و نه وزارت داخله آلمان “تاکنون روشن نکرده است که این مناطق امن کجاها هستند.”
شتیفان روکن، مسوول افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه آلمان از تصمیم حکومت فدرال دفاع می‌کند. او می‌گوید که ممکن نیست که همین طور کلی بگوییم که کدام مناطق در افغانستان امن و کدام مناطق ناامن هستند. او می گوید که این مسئله به عوامل بسیاری از جمله قومیت افراد، وضعیت فردی و اجتماع آنان بستگی دارد. روکن گفت که بنابراین، دوسیه های پناهجویان به صورت انفرادی از سوی اداره مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.
آقای روکن می‌گوید: «وقتی نتیجه بررسی یک دوسیه انفرادی معلوم شد، و بر اساس آن فرد متقاضی قبولی نگرفت، باید بر اساس طرح حکومت فدرال به افغانستان بازگردانده شود». به گفته او، مسئله تنها اجرای قانون نیست. او تشریح کرد که هرگاه افغان هایی که به آلمان می آیند به صورت اتومات در اینجا بمانند، این خود پیام اشتباهی را به آن افغان هایی می فرستد که مصروف بازسازی کشور شان است.
مسوول افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه آلمان گفت: «ما به این باوریم که ما باید یکجا با افغان ها کوشش کنیم تا مشکلات را در داخل افغانستان حل نماییم».
او گفت: «برای افغانستان ما هنوز بزرگترین تعهدات را وعده سپرده ایم که دولت آلمان برای یک کشور ارائه می کند. این تعهدات تا چهار سال دیگر نیز ادامه دارد».
وضعیت امنیتی دشوار در افغانستان سبب شده است تا ۵۷ درصد متقاضیان افغان در آلمان حمایت دریافت کنند. او گفت: «این سهمیه برای افغان ها از هر کشور دیگر اروپایی بالاتر است». حد اوسط شمار افغان هایی که در دیگر کشورهای اروپایی قبولی دریافت می کنند، ۳۷ درصد است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.