حشر عمومی به مناسبت هفتۀ شهید و پانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی

ابوبکر صدیق/

بنیاد شهید مسعود به مناسبت هفتۀ شهید و پانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور حشر عمومی تنظیف را در هماهنگی با شهر‌داری کابل در شهر و نواحی کابل راه‌اندازی کرد.
احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی در این مراسم گفت: پاکی و نظافت بخشی از آموزه‌های دینی و انسانی mandegar-3ماست، انسان باید در نظافت خانه، شهر و محیط خویش محتاط باشند.
آقای مسعود با اظهار سپاس از مأموران ریاست تنظیف، گفت: شما هستید که برای پاکی این شهر تلاش می‌کنید و این کار شما قابل قدر است.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود تصریح کرد که شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی خود در پاکی و نظافت علاقمندی خاص داشت و همواره بر نظافت محیط و شهر دهکده تأکید می‌ورزید.
هم‌چنان، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در این مراسم گفت: نظافت و پاکی شهر وجیبۀ تمام شهروندان است که باید در نظافت و پاکی شهر و نواحی خود سهیم شوند.
آقای عبدالله افزود که مسعود بزرگ خود در نظافت و پاکی محیط تلاش جدی می‌کرد، حتا در قدم زدن نخ سگرت را که می‌دید، می‌گرفت و به جای مناسب می‌انداخت.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با تأکید افزود: مأموران تنظیف که با مزد اندک شب و روز برای نظافت شهر مصروف هستند، باید مورد تقدیر قرار گیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.