حـمایت مشـروط مجـلس از مـوقف رییس‌جـمهور

یک شنبه 5 ثور 1395/

مجلس نماینده‌گان می‌گوید که از اعلام جنگ رییس‌جمهور بر علیه طالبان در صورتی حمایت می‌کند که آقای غنی قبل از ورود به نشست مشترک شورای ملی نامزد وزارت دفاع و امنیت ملی را جهت کسب رأی اعتماد معرفی کند.
‌ عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «مجلس نماینده‌گان از موقف رییس‌جمهور غنی مشروط بر این حمایت می‌کند که قبل از ورود به نشست مشترک شورای ملی mandegar-3نامزد وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به مجلس معرفی کند تا جنگ با مسوولیت پیش برده شود».
آقای ابراهیمی افزود: ادارۀ وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی توسط سرپرستان دیگر کفایت می‌کند و ادامۀ قانون‌شکنی هیچ‌توجیهی ندارد.
وزارت دفاع ملی نزدیک به دو سال است که از سوی سرپرست اداره می شود؛ اما مطابق قانون سرپرستی هیچ اداره‌یی بیش از دو ماه نمی‌تواند توسط سرپرست مدیریت شود.
گفته می‌شود، رییس‌جمهور غنی پس از حمله روز سه شنبه کابل، موقف خود را در برابر طالبان تغییر داده و نشست مشترک شورای ملی را فراخوانده تا موضع جدیدش را اعلام کند.
عبدالروف انعامی منشی مجلس گفت: « آجندا سخنرانی رییس‌جمهور و زمان برگزاری نشست مشترک شورای ملی هنوز مشخص نشده است؛ اما ضرورت مبرم است که آقای غنی استراتیژی جنگ و دشمن افغانستان را در این نشست مشخص کند».
آقای انعامی افزود: مردم افغانستان دیگر توان ندارند که تعریف مشخصی از دشمن وجود نداشته باشد و با یک جنگ مبهم رو در رو شوند.
از سویی هم، اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که از موقف جدید رییس جمهور حمایت می‌کنند.
اسدالله سعادتی گفت: «بعضی ها خواب سقوط زودهنگام حکومت را می‌بینند و این راهی را که ما پیموده‌ایم برگشت ناپذیر است؛ آنان بدانند که بدیل این حکومت طالبان است نه شما».
آقای سعادتی با ذکر این که طالبان افغانستان را به قرون وسطی و به سمت وحشت و دهشت بر می‌گرداند افزود: همه شهروندان افغانستان باید به منافع ملی کشور بیاندیشند و از حکومت کنونی حمایت کنند.
ناهید فرید دیگر عضو مجلس نیز گفت: «حکومت افغانستان می‌خواهد که اسناد حمله روز سه شنبه را درج یک شکایت‌نامه به سازمان ملل متحد بفرستد و در این مورد ما اعضای شورای ملی از این تصمیم حکومت حمایت می‌کنیم».
الماس زاهد نمایندۀ مردم پروان در مجلس نیز بیان داشت: «هر روز نیروهای امنیتی ما شهید می‌دهند؛ پارلمان باید تصمیم بگیرد که با پاکستان چه کنیم».
آقای زاهد افزود: مجلس باید طرح امنیتی و خط‌مشی سیاسی را تهیه و تصویب کند و آنرا جهت تطبیق به حکومت پیشنهاد کند که در قبال اوضاع کنونی کشور چگونه برخورد کند.
نماینده‌گان مجلس تأکید دارند که حکومت به مثابۀ سقف بر افغانستان است و هرگاه فرو بریزد همه مردم زیر آن خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.