حـکومت چه کـار می‌کنـد؟

چهارشنبه 1 ثور 1395/

حادثۀ خونین کابل یکبار دیگر قساوت و ماهیت اصلی تروریزم طالبانی را از یکطرف و بی‌برنامه‌گی و پوچی روند صلح حکومتی را از طرف دیگر بر ملا ساخت. ما در بیرون از دولت می‌توانیم با قربانیان این فاجعۀ تروریستی غم شریکی نماییم و به روح شهدای حادثه درود بفرستیم، اما مسوولیت حکومت چه در بخش سیاست‌گزاری و چه در بعُد اقدام سکتور های امنیتی بسیار بسیار سنگین می‌باشد.
mandegar-3تفاوت میان حکومت و طالبان در این است که طالبان از خود یک تعریف کاملاً روشن، ثابت و غیر قابل تغییر دارند و دقیقاً می‌دانند که چه می‌کنند، اما حکومت متاسفانه یا از خود تعریف ندارد و یا هم مردم نمی‌دانند که حکومت چی می‌کند. مردم هر روز قربانی این سیاست‌های غلط می‌شوند، چون نیروهای امنیتی نیز در تاریکی قرار گرفته اند. این سیاست یک بام و دو هوای حکومت و یا این که از کجا آب می‌خورد، مردم را گیچ و سرنوشت یک ملت را در ابهام قرار داده است.
نظر مختصر احمدولی مسعود در مصاحبۀ تلیفونی با تلویزیون میوند

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.