حقوق‌دانان: غنی غرقِ رفتارهای سلیقه‌یی و تبعیض‌آمیز است

گزارشگر:ابوبکرصدیق ۲۰ میزان ۱۳۹۸

شماری از حقوق‌دانان محمداشرف غنی را به برخوردهای سلیقه‌یی در برابر اعضای مجلس به‌ویژه در امر جلوگیری از یک عضو این نهاد در نشست مبارزه با تروریسم ترکیه متهم می‌کنند.
آنان با اشاره به این موضوع می‌گویند که برخورد رییس حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از سفر خان آغا رضایی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان در نشست مبارزه با تروریسم و ارتباطات استراتژیک در ترکیه رفتار سلیقه‌یی و انتخاباتی بوده است.
mandegar
این در حالی است که خان آغا رضایی نمایندۀ مردم کابل در مجلس قرار بود در ترکیب هیأتی به نماینده‌گی از پارلمان کشور در نشست مبارزه با تروریسم ترکیه اشتراک کند، اما اسناد و مدارک او از طرف محمداشرف غنی مورد تأیید قرار نگرفته است.
حقوق‌دانان این کار غنی را سلیقه‌یی توصیف کرده می‌گویند که به دلیل این‌ که آقای رضایی در تیم انتخاباتی رقیب غنی قرار دارد، چنین برخورد با او صورت گرفته است و این کار محمداشرف غنی برای وحدت و یک‌پارچگی مردم افغانستان زیان‌بار می‌باشد.
سبحان مصباح رییس اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که قانون اساسی برای هر شهروند حق مسافرت داده است و مسلماً این حق را باید اعمال کنند و سلب این حق پایه منطقی ندارد.
آقای مصباح می‌گوید: جلوگیری از سفر یک عضو مجلس نماینده‌گان توسط غنی نشان‌دهندۀ نگاه سلیقه‌یی است؛ زیرا اصل استوار به این است که هر شهروند افغانستان که از نگاه قانون ممنوع نشده باشد، می‌تواند سفر کند.
به گفتۀ او، ریاست حکومت وحدت ملی باید در این مورد برای شهروندان وضاحت بدهد، در غیر صورت این رفتار غنی نگران کننده است. این رویکرد سلیقه‌یی، تیمی است و ریشه در ژرفای نگاه قومی دارد و به دلیل این‌که این عضو مجلس نماینده‌گان در تیم انتخاباتی رقیب محمداشرف غنی قرار داشته است، مورد تأیید قرار نگرفت.
آقای مصباح می‌گوید که زمان مشروعیت قانونی کار رییس حکومت وحدت ملی در اول جوزا ختم شده است، اما به دلیل این که روند حکومت‌داری از تحرک باز نماند، غنی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما نگرش قومی و سمتی و تیمی می‌تواند نظام را به نابودی ببرد.
سومین نشست سران پارلمان در امر مبارزه با تروریسم و ارتباطات استراتژیک منطقه‌یی به میزبان ترکیه در شهر استنابول دیروز برگزار گردید و گفته می‌شود که خان آغا رضایی به هزینۀ شخصی به این نشست رفته است.
محمداشرف غنی از بدو تأسیس حکومت وحدت ملی به قوم‌گرایی و دامن‌زدن به موضوعات قومی، زبانی و سمتی متهم است. در چهار سال از حکومت وحدت ملی به رهبری محمداشرف غنی، تنش‌های بی‌شماری میان اقوام افغانستان دامن‌زده شد. در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی محمداشرف غنی با درگیر شدن با متحدان انتخاباتی‌اش شمار زیاد آنان را از خود راند. این رفتار تأثیرات منفی روی حکومت و تضعیف نظام گذاشت و به همین دلیل کارشناسان حکومت وحدت ملی را ناکام‌ترین نظام پسا طالبان می‌دانند.
در عین حال، عبدالوحید فرزه‌یی آگاه حقوق در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: اعمال نگرش‌ها و اختلاف‌ نظرهایی که منطقی نیست، می‌تواند دو قوۀ دولت ( قوۀ مقننه – پارلمان و قوت اجرایی) در برابر هم قرار دهد که این رویکرد سبب تضعیف نظام در کشور می‌شود.
آقای فرزه‌یی می‌گوید که رفتار محمداشرف غنی برای جلوگیری از اشتراک یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست مبارزه با تروریسم و ارتباطات استراتژیک منقطه‌یی در استانبول نشان‌دهندۀ اوج تعصب و تبعیض است. او می‌گوید: رییس حکومت وحدت ملی با این کار نشان داد که هنوز غرق در برخوردهای سلیقه‌یی و درگیر موضوعات تیمی و انتخاباتی است.
به گفتۀ او، مدیریت غنی با تبعیض‌ آلوده است و کارکردهای حکومت وحدت ملی در پنج‌سال گذشته پایه قانونی نداشته است.
پیش از این نیز چنین رفتارهای در رابطه به سایر اعضای مجلس نماینده‌گان صورت گرفته است. باری داکتر ضیاالدین ضیا نمایندۀ مردم سمنگان در مجلس نیز از طرف رییس حکومت وحدت ملی اجازه نیافت تا در یکی از نشست‌های بیرونی شرکت کند.
در همین حال، خان آغا رضایی، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نیز این برخورد را تبعیض آمیز، تیمی و سلیقه‌یی عنوان می‌کند.
آقای رضایی می‌گوید که به اساس قانون و موقفش در مجلس نماینده‌گان که عضو کمیسیون امنیت داخلی است، حق دارد که در نشست مبارزه با تروریسم که برای کشور حیاتی است، اشتراک کند.
آقای رضایی، این کار غنی را ناشی از رفتار سلیقه‌یی می‌داند و می‌افزاید، به دلیل این‌که به در خواست آقای غنی در تیم دولت‌ساز نپیوسته است و در تیم ثبات و همگرایی عضویت داشته است، مورد تبعیض رییس حکومت وحدت ملی قرار گرفته است.
آقای رضایی این برخورد محمداشرف غنی را عقده‌ گشایی دانسته می‌گوید: چنین نگرش‌های ما را از مبارزه باز نمی‌دارد، اگر رییس‌جمهوری بخواهد یا نخواهد در این نشست اشتراک می‌کنم.
سومین نشست سران پارلمان کشورها روی مبارزه با تروریسم و ارتباطات استراتژیک دیروز شنبه بیستم میزان در شهر استانبول ترکیه برگزار گردید.
در این نشست میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا و شمار دیگر از اعضای شورای ملی کشور اشتراک کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.