خانۀ احزاب سیاسی واحد افغانستان به رهبران حکومت: وعده‌های خود را عملی کنید

شنبه 1 جوزا 1395/

mandegar-3خانۀ احزاب سیاسی افغانستان می‌گوید که فساد اداری و افراد مفسد عامل اصلی چالش‌های موجود در کشور اند و اگر حکومت قادر نیست از فساد و نفوذ افراد مفسد جلوگیری کند این حزب نام و مشخصات افراد فاسد معلوم‌الحال را افشا می‌سازد.
اعضای خانۀ احزاب سیاسی در کنفرانس خبری از وضعیت مبهم اصلاح نظام انتخاباتی و فساد گسترده در کشور از حکومت وحدت ملی انتقاد کردند.
آنان خواستار عملی شدن وعده‌های رهبران حکومت وحدت ملی در زمان کار و زار انتخاباتی شان شدند و هُشدار دادند؛ در صورتی که حکومت در برابر فساد و افراد مفسد در کشور مبارزه نکند؛ این حزب مشخصات افراد «معلوم الحالی» که چه در دوران ریاست جمهوری پیشین و چه در دوران فعلی حکومت فعالیت دارند را افشا می‌سازد.
محمدعمر عیار، رییس خانۀ احزاب سیاسی گفت: چالش امروزی که کشور با آن مواجه است ناشی از انتخابات گذشته می‌باشد و جنگ افغانستان دارای بُعد داخلی و خارجی است که از آن میان فساد و حضور چهره‌های فساد پیشه در حکومت در وضعیت فعلی تأثر زیاد دارد.
آقای عیار از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که به وعده‌های شان جامعه عمل بپوشانند و اصلاح نظام انتخاباتی که یکی از شرایط اصلی ایجاد حکومت فعلی می‌باشد را هر چه زودتر تطبیق کند.
در همین حال، نصرالله فلک، عضو خانۀ احزاب می‌گوید که حضور وکلا در پارلمان مشروعیت ندارد و تصمیم آنان بدون صلاحیت قانونی صورت می‌گیرد.
اعضای خانۀ احزاب سیاسی واحد افغانستان تأکید می‌دارند که فساد اداری و فساد پیشه‌گان که عامل اصلی چالش‌های موجود در کشور اند افراد مشخصی هستند و نهادهای ملی و بین المللی اسناد کافی در موردشان دارند و باید هر چه عاجل این افراد به دادگاه کشانیده شوند.
این حزب همچنین از کارکرد شماری از خبرنگاران با اهدای ستایش‌نامه تقدیر کرد.
اعضای این حزب حمایت شان را از رسانه‌ها به ویژۀ خبرنگاران اعلام کرده و خواستار تطبیق قانون دست‌رسی به اطلاعات از سوی حکومت شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.