خان‌جان الکوزی: بیشترِ کارمندان مسلکی در اداره‌های افغانستان خارجی‌ها هستند

/

معاون اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید که اداره‌های دولتی و خصوصی، شصت درصدِ کارمندان مسلکی خود را از خارج کشور استخدام کرده‌اند.
خان جان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت وصنایع روز یک شنبه در محفل فراغت ۱۲۰ دانشجوی دختر از انستیتیوت تجارس «کاویان»، فرصت‌های کاریابی زنان و دختران را در بخش خصوصی کشور اندک خواند.
آقای الکوزی گفت: «شصت درصدِ کارمندان مسلکی در کشور شهروندان خارجی هستند و برای هرکدام آنان ده‎ها هزار دالر معاش پرداخت می‌شود که این رقم به ضرر مردم افغانستان است.»
او می گوید که بخش خصوصی در افغانستان ضرورت به کارمندان مسلکی دارد.
معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که افغانستان درحال حاضر به کارمندان مسلکی بیشتر نیاز دارد، اما به گفتۀ او متاسفانه دولت در دوازده سال گذشته، توجهی چندانی در این زمینه نداشته است.
اخیراً، شماری زیادی از جوانان برای کسب آموزش در بخش‌های تکنالوژی معلوماتی، تخنیکی و مسلکی در کشور علاقه مند شده اند.
براساس اطلاعات ارایه شده در حال حاضر، ۲۵۰ موسسه تخنیکی و مسلکی در کشور فعالیت دارند.
شمار دانش آموزانی که در این مراکز مصروف تحصیل هستند، نیز به ۹۳ هزار نفر می‌رسد که از این رقم، ۲۵ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند.
با این حال، خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت وصنایع می‌گوید، انستیوت های مسلکی که درحال حاضر در افغانستان فعال هستند، بسنده نیست و دولت باید در این زمینه توجه بیشتری کند.
الکوزی گفت: «ما علاقه‌مند هستیم تا زنان، بیشتر در ادارات دولتی وخصوصی وظیفه اجرا کنند.»
او تاکید کرد که تنها زنان با مشکلات اشتغال زایی در کشور روبرو نیستند بلکه مردها نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند.
الکوزی گفت: «اگر دولت در دوزارده سال گذشته در انستیتیوت های مسلکی سرمایه گذاری بیشتر می کرد، جوانان با مشکلات روز افزون اشتغال زایی در کشور روبرو نمی شدند.»
در همین حال، شماری از دخترانی که از انستیتیوت تجاری «کاویان» فارغ شده از شیوه درسی و برنامه های آموزشی این مرکز اظهار خرسندی کرده اند.
ناجیه یک تن از فارغان کورس‌های کوتاه مدت این انستیتیوت به خبرگزاری بخدی گفت.» افرادی که از این مرکز فارغ می‌شوند توانایی کار در ادارات دولتی و خصوصی را در بخش‌های که آموزش دیده، دارند.»
با این حال، شماری از ناظران می‌گویند که در حال حاضر، دولت افغانستان به تیم کاری مسکلی ضرورت دارد.
به گفته آنان دولت باید در زمینه آموزش های مسلکی برای جوانان بیشتر سرمایه گذاری کند.
این ناظران می گویند، حد اکثر، کارمندان مسلکی شرکت های خصوصی در افغانستان شهروندان خارجی‌ اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.