خبرنگاران پروان: حکومت به وضعیت امنیتی اصحاب رسانه توجه کند

گزارشگر:سه شنبه 11 حوت 1394 ۱۰ حوت ۱۳۹۴

شماری از خبرنگاران ولایت پروان با برگزاری یک گردهمآیی در مورد وضعیت امنیتی و مصونیت کار آنان بحث کرده و از حکومت خواستند تا به خواسته های خبرنگاران توجه داشته باشد .
این گردهمآیی خبرنگاران در شهرچاریکار مرکز ولایت پروان برگزار شد و هدف آن جلب توجه حکومت برای امنیت کاری شان بود.
عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این نشست خبرنگاران گفت: از حکومت می خواهند تا در زمینه محافظت از خبرنگاران جدیت به خرج دهند.
وی گفت: « تاکیدا تقاضا می‌شود و خواهشمند هستیم که اولیای محترم امور در سطح ولایت پروان ارگان های امنیتی در تامین امنیت دفاتر رسانه های همگانی اقدام و اجراآت عملی و مستقیم داشته باشند. از رسانه ها، از حق آزادی بیان و خبرنگاران عزیز حمایت و حراست صورت بگیرد».
در این میان، محمدایوب نسیمی مدیر مسوول یک مرکز رسانه ای در ولایت پروان گفت: خواهان رسیدگی به خواسته خبرنگاران هستند تا حکومت برای مصونیت کار آنان توجه لازم داشته باشد.
با این حال، عبدالوحید صدیقی سخنگوی والی پروان در مورد این خواسته های جامعه خبرنگاری در این ولایت به خبرگزاری جمهور گفت: حکومت در زمینه تامین امنیت ژونالستان کوتاهی نخواهد کرد.
او گفت: « کوچک ترین خللی در حمایت و در نیت حکومت در قبال رسانه ها بوجود نیامده و همچنان حکومت افغانستان و مشخصا حکومت محلی پروان نسبت به حمایتش به رسانه ها قاطعیش را از گذشته ها دارد».
این نگرانی‌ها به خاطر موجودیت مشکلات در برابر کار و فعالیت خبرنگاران در ولایت پروان پس از آن بوجود آمد است که در این واخر تهدیدات شدیدی که متوجه خبرنگارن بوده روبه افزایش گذاشته است.
چندی پیش، ساختمان یک رادیو محلی در مرکز این ولایت مورد حمله انفجاری قرار گرفته بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.