خروج ۳۰۰ میلیون ارز برای درمان در یـک سـال

گزارشگر:شنبه 18 قوس 1396 ۱۷ قوس ۱۳۹۶

مقام‌های بلندپایۀ دولت تاکید می‌کنند که سرمایه گذاران و تجاران، بازوی محکم رفاه و سازندگی در کشور اند و باید در بخش صحت بیشتر سرمایه گذاری کنند.
محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه (۱۶ قوس) در مراسم افتتاحیه شفاخانه «کریمی مدیکل کمپلکس» در کابل سکتور mandegar-3خصوصی را بازوی مستحکم رفاه و سازندگی در افغانستان عنوان کرد.
آقای خلیلی گفت که از یک و نیم دهه به این سو تجاران، سرمایه گذاران و سکتور خصوصی تحولات بزرگی را در عرصه های مختلف، علمی، آموزشی و بهداشتی را به وجود آورده اند که بدون مشارکت آنان حکومت افغانستان قادر نمی شد که کشور را در جایگاه کنونی برساند.
وی بیان داشت که هم اکنون نیز با توجه به ضرورت جدی مردم افغانستان به خدمات در بخش های مختلف به ویژه خدمات صحی، سکتور خصوصی می تواند در این بخش نقش برازنده به عهده گرفته و این ضرورت را تاحدی مرفوع بسازد.
آقای خلیلی با اشاره به کمبود تسهیلات صحی در کشور ومجبوریت شهروندان برای تداوی امراض شان در بیرون، اظهار داشت که براساس آمارهای موجود سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دالر از این طریق به بیرون سرازیر می‌شود که یک ضربه بزرگ اقتصادی محسوب شده و سکتور خصوصی می تواند جلو این لطمه بزرگ را بگیرد.
رییس شورای عالی صلح خواهان توجه بیشتر تجاران و سرمایه گذاران افغان در بخش های مختلف به ویژه سکتور صحی شده از آنان خواست که در این بخش بیشتر سرمایه گزاری کنند.
وی از حکومت افغانستان نیز خواست که تسهیلات بیشتر قانونی را برای مشارکت تجاران و سکتور خصوصی در سازندگی کشور فراهم ساخته و از آنان به صورت همه‌جانبه حمایت کند.
در همین حال انجنیر محمد خان معاون دوم ریاست اجرایی که در این مراسم صحبت می کرد نیز با قدردانی از سرمایه‌گذاران و سکتور خصوصی، به مشارکت بیشتر آنان در بخش های مختلف تاکید نمود.
وی گفت که اگر سکتور خصوصی و پرسونل های طبی بتوانند خدمات معیاری و با کیفیت را برای مردم افغانستان ارائه کنند آنان مجبور نخواهند شد به بیرون سفر کرده و هزینه های هنگفت را در کشورهای خارجی بپردازند.
معاون دوم ریاست اجرایی از وزارت صحت عامه افغانستان خواست که تسهیلات قانونی بیشتر برای افزایش مشارکت سکتور خصوصی در عرصه صحت در نظر بگیرد.
از سوی هم محمد هاشم کریمی رییس شفاخانه»کریمی میدیکل کمپلیکس» نیز بیان داشت که این شفاخانه با داشتن تعداد ۱۲۸ اتاق بستری جداگانه برای زنان و مردان زمینه تداوی امراض مختلف را توسط متخصصان برجسته داخلی و خارجی فراهم کرده و تا پنج سال آینده قادر خواهد شد ضرورت تداوی امراض پیشرفته شهروندان را در داخل فراهم کند.
رییس این شفاخانه خاطر نشان ساخت که آنان پلان پنج ‌ساله ای را نیز روی دست گرفته که تا سال‌های چهارم و پنجم زمینه تداوی امراض سراخ قلب، پیوند کلیه و سرطان در این شفاخانه مساعد خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.