خشکسالی مقام‎های حکومت را نگران ساخته است

چهار شنبه 6 حوت 1393/

mnandegar-3نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور حکومت‌داری خوب از ایجاد یک کمیسیون مشترک نهادهای داخلی و بین‌المللی برای مبارزه با آسیب‌های خشک سالی در سال آینده، خبر می‌دهد.
‌ احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس‌جمهور گفت: در تلاش است که برای جلوگیری از آسیب‌های خشک سالی، یک کمیسیون مشترک از سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و حکومت افغانستان ایجاد کند.
آقای مسعود افزود: «برخی کارها برای ایجاد این کمیسیون انجام شده و این کمیسیون آماده‌گی‌های لازم را برای مقابله با خشک سالی اتخاذ خواهد کرد».
به گفته او، این کمیسیون برنامه‌های پیش‌گیرانه برای مقابله با خشک سالی را طرح می‌کند تا بر اساس آن، جهت ارسال مواد غذایی به نقاط آسیب پذیر اقدام صورت گیرد.
آقای مسعود ابراز نگرانی کرد: «در سال جاری بارندگی‌ها اندک بوده و از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی است، نبود برف و باران کشور را به خشک سالی مواجه می کند و در آن صورت فقیرترین قشرجامعه ما که دهاقین است متضرر می شوند».
او یادآور شد که ۷۵ درصد نیروی کار افغانستان به زراعت مصروف هستند و نسبت نبود برف و باران بی کاری در کشور افزایش می یابد و بزرگترین مشکل اقتصادی به وجود خواهد آمد.
در همین حال، امان الله حسین نماینده سازمان غذایی جهان گفت که در سال آینده در اکثر مناطق افغانستان خشک سالی پیش بینی شده است.
او افزود: «ولایت‌های بدخشان، نورستان، بامیان، دایکندی و بادغیس در فاز چهارم خشک سالی و فقر غذایی (حالت اضطرار) قرار دارند، ۱۲ ولایت در فاز ۳ و بجز از کابل که در فاز یک است؛ دیگر همه ولایت های باقی مانده در فاز دوم خشک سالی و فقر غذایی قرار دارند».
نماینده سازمان غذایی جهان تصریح کرد که افغانستان از نگاه فقر اقتصادی و صرف غذا در حالت بدی قرار دارد و این وضعیت از سال ۲۰۰۸ تاکنون نسبت نبود برنامه استراتیژیک بهبود نیافته است.
آگاهان می‌گویند که مشکلات خشک سالی و عدم برف باری در افغانستان ناشی از مشکلات تغییر اقلیمی جهان است؛‌ اما در افغانستان در زمینه مقابله با آن به اقدام کوتاه مدت بسنده می‌شود و برای مقابله دراز مدت کاری انجام نشده و استراتیژی هم در زمینه وجود ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :