خواجه بشیر احمد انصاری: نشست علمای اسلام در عربستان سعودی، نقطۀ عطف در تاریخ افغانستان است

۲۰ سرطان ۱۳۹۷

خواجه بشیراحمد انصاری، از شرکت کننده‌گان نشست علمای اسلام در عربستان سعودی می‌گوید که نشست علمای اسلام در عربستان سعودی، نقطۀ عطف در تاریخ افغانستان است.
به باور او تا هنوز در این چهار دهه هیچ گردهمایی به این اهمیت در عالم اسلام در مورد جنگ افغانستان دایر نشده است.
بشیر احمد انصاری، مدیر اداره گفتگوهای تمدنی سازمان همکاری های اسلامی و مدیر مرکز صوت حکمت در سازمان همکاری های اسلامی، از صحن نشست علمای اسلام به روزنامۀ ماندگار گفت: این کنفرانس در زمینۀ گرفتن مشروعیت دینی از دست گروه‌های آدمکش بسیار اهمیت دارد.
او در مورد سوالی گفت که علما اسلام پیام‌های واضح و روشنی به همه اقشار جوامع اسلامی داشته اند و این کنفرانس آغاز خوبی برای تدویر کنفرانس‌های دیگرى از این نوع خواهد بود.mandegar-3
آقای انصاری گفت که طالبان در این گردهمایی حضور ندارند؛ ولی یقین کامل دارم که اگر این مسیر به این شکل ادامه یابد طالبان راه دیگرى نخواهند داشت.
آقای انصاری افزود: علمای اسلام جنگ افغانستان را غیر ضروری و غیر مشروع مى خوانند.
کنفرانس کشورهای اسلامی دیروز در عربستان سعودی برگزار شده است و قرار است که امروز با صدور فتوایی ختم شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.