خواست‎های دیده‏‎بان حقوق بشر از دولت وحدت ملی

شنبه 11 دلو 1393/

mnandegar-3دیده‌بان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته است که جلو تخطی از حقوق بشر را در این کشور بگیرد.
فیلیم کین، مسوول بخش آسیای این سازمان، با ابراز نگرانی در گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان نظارت بر حقوق بشر می‌گوید که انتقال قدرت در افغانستان که با جنجال سیاسی به همراه بود و نیز وضعیت نامشخص، دست‌آوردهایی را که افغانستان در سیزده سال گذشته حاصل کرده تهدید می‌کند.
در این گزارش همچنین گفته شده که معافیت در برابر تخطی‌هایی که از سوی پولیس شده، اکنون به یک رسم بدل شده است.
گزارش به طور خاص از رفتار پولیس در قندهار انتقاد کرده و پولیس محلی را به تخطی‌های بزرگ حقوق بشری متهم ساخته است.
شمس الله احمدزی مسوول دفتر ساحه‌یی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در کابل با تأیید این گزارش، مسوولیت بیشتر تخطی‌ها و زورگویی را بر گردن حکومت می‌اندازد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش خود گفته است که در سال ۲۰۱۴ میلادی حقوق زنان در افغانستان با تهدید رو به رو بوده است.
بر اساس این گزارش، در نقاط گوناگون افغانستان پولیس زن و فعالان با خشونت رو به رو بودند و این‌‌که حکومت افغانستان در مورد قانون محو خشونت علیه زنان گام‌های جدی نبرداشته است.
موضوع تهدید در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان نیز در این گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر یاد شده است.
به اساس این گزارش، در شش ماه نخست سال گذشته میلادی ۶۸ حمله بر خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته است.
فیلیم کین مسوول بخش آسیای این سازمان در گزارش سالانه خود همچنین از حکومت افغانستان خواسته است که به حقوق زنان توجه جدی کند و وعده‌های خود را برای حفظ دست‌آوردهای سیزده ساله در افغانستان عملی کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.