خواهان پیگیری سوء قصد به‌جان فرزندم هستم/ سوء قصد به جان رییس نمایشگاه‌های صنعت و تجارت افغانستان!

۱۹ حوت ۱۳۹۷

mandegarقابل توجه نهادهای و کشفی کشور
هفتۀ گذشته به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ حوالی ساعت ۸:۳۰ صبح حینی که ذبیح‌الله یوسفی رییس نمایشگاه‌های صنعت و تجارت افغانستان از مقابل بلاک ۱۵۲ مکروریان سوم به طرف محل کارش میرفت از طرف افراد ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت که با ضربات چاقو از ناحیه بطن و شانۀ چپ شدیداً مجروح شده و ضاربین حمله کننده بعد از دخالت چوکی‌دار و باغبان بلاک از ساحه فرار کرده و متواری شدن که ذبیح‌الله یوسفی بلافاصله به شفاخانه انتقال داده شد و وضعیتش رو به بهبود است.
امیدوارم که نهادهای امنیتی در تأمین امنیت کدرهای تخصصی کشور سعی و تلاش جدی کرده عاملان همچو قضایا را به زودترین فرصت دستگیر و به پنجۀ قانون بسپارند تا مطابق به قانون جزای کشور مجازات گردند.

با احترام
انجینر یوسفی، پدر ذبیح‌الله یوسفی

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.