دادستانی‌ کُل: بررسـی پـرونده‌هـای کمیشنـران به زمـان بیشتر نیـاز دارد

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۲۷ حمل ۱۳۹۸

مسوولان در دادستانی ‌کُل، می‌گویند که بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات به زمان بیشتر نیاز دارد.
آنان همچنان می‌افزایند که برای کمیشنران کمیسیون انتخابات، در دادستانی ‌کُل حاضری هفته‌وار گذاشته‌اند تا از حضور آنان اطمینان حاصل کنند.
mandegarمسوولان داستانی ‌کُل با اشاره به بررسی پرونده‌های کمیشنران پیشین، می‌گویند که در پهلوی پروندۀ ادعای سوء‌‎استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، ۷۰ شکایت مرتبط به انتخابات و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات از ۲۲ به دادستانی‌ کُل رسیده است که تحت بررسی قرار دارد.
این در حالی است که در ماه جدی کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات به دلیل سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی به دادستانی‌ کُل معرفی شدند و اکنون بیش از سه ماه می‌شود که سرنوشت‌شان روشن نیست.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی‌ کُل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: بررسی روی پرونده‌های کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات هنوز نهایی نشده است و به ‌شکل جدی جریان دارد.
سخنگوی دادستانی ‌کُل می‌گوید که نتایج بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات نیاز به زمان بیشتر دارد که مطالعۀ دقیق از آن صورت گیرد.
آقای رسولی با اشاره به روند بررسی پرونده‌های کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات می‌گوید: در پهلوی پرونده‌های سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، مدارک و اسنادی از نهادهای استخباراتی و کشفی نیز به این نهاد رسیده است.
آقای رسولی افزود که در طول بیشتر از سه ماه که پروندۀ کمیشنران کمیسیون انتخابات به دادستانی‌ رسیده است، ۷۰ شکایت مرتبط به انتخابات از ۲۲ ولایت کشور نیز به دادستانی‌ رسیده است و این کار سبب طولانی شدن اعلام نتایج بررسی پرونده‌های کمیشنران شده است.
او گفت که دادستانی ‌کُل در حال بررسی مقدماتی این شکایت‌ها است تا مشخص شود که کدام بخش آن مربوط به دادستانی‌ و کدام بخش‌های از این شکایت‌ها به کمیسیون شکایات انتخاباتی مربوط می‌گردد.
سخنگوی دادستانی‌ کُل در ادامۀ این گفت‌وگو اظهار داشت که هیأت موظف در دادستانی کُل به زودترین وقت نتیجۀ بررسی‌های خود روی پرونده‌های کمیشنران را همه‌گانی می‌کند.
آقای رسولی همچنان گفت: بررسی اسناد و مدارک مرتبط به پرونده کمیشنران کمیسیون انتخابات از نهادهای مختلف و افراد و دسته‌های دخیل در انتخابات نیز به این نهاد رسیده است، اما اثبات صحت و سقم آن به تمرکز و زمان بیشتر نیاز دارد.
آقای رسولی می‌گوید که کمیشنران کمیسیون انتخابات، هفتۀ دو روز به دادستانی‌ کُل حاضر می‌شوند و به پرشس‌های موجود پاسخ می‌دهند.
سخنگوی دادستانی ‌کُل گفت: به‌خاطر جلوگیری از هدر رفتن وقت و سکته‌گی در کار بررسی دادستانی ‌کُل، برای کمیشنران کمیسیون انتخابات حاضری روزانه گذاشته شده است تا هفتۀ دو روز آن را دست خط کنند و از آمدن‌شان به این نهاد اطمینان دهند.
این در حالی است که انتخابات پارلمانی در ۲۸ – ۲۹ میزان سال گذشته برگزاری گردید، اما پس از برگزاری انتخابات به دلیل آنچه ادعا می‌شود دست‌اندازی و مداخلۀ افراد به ویژه کمیشنران کمیسیون انتخابات به صورت چشم‌گیری در این روند وجود داشت. این انتخابات به دومین انتخابات پر چالش پس از ۲۰۱۴ تبدیل شد. پس از معرفی کمیشنران جدید تا هنوز تنها نتایج نهایی انتخابات کمتر از ۲۰ ولایت و حوزۀ‌ انتخابات اعلام شده است و بیشتر از ۱۰ ولایت دیگر باقی‌مانده است.
محمد اشرف رییس حکومت وحدت ملی، در ماه جدی سال گذشته قانون انتخابات را تعدیل و کمیشنران کمیسیون انتخابات را ممنوع‌الخروج و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد و اکنون کمتر چهار ماه می‌شود که پرونده‌های کمیشنران در دادستانی‌کل تحت بررسی قرار دارند، اما سرنوشت‌شان روشن نیست.
گفتنی است که برخی از کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات که در حال حاضر پرونده‌های‌شان در دادستانی تحت بررسی قرار دارد، می‌گویند که رییس حکومت از آنان می‌خواست تا افراد مشخصی را وارد پارلمان کنند، اما به دلیل پیروی نکردن از اوامر او، آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. اما ارگ در برابر این سخنان واکنش منفی دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.