دادستانی کل: لیست دادستان‌های فاسد وجود ندارد

یک شنبه 19 دلو 1393/

دادستانی کل افغانستان می‌گوید گزارش‌ها در مورد موجودیت لیستی از دادستان‌های فاسد، واقعیت ندارد و هر دادستانی که دست به فساد بزند، مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی این نهاد دولتی افغانستان می‌گوید اخیرا رسانه‌ها در رابطه به لیستی از دادستان‌های فاسد گزارش داده اند که گویا این لیست در اختیار mnandegar-3رییس جمهور افغانستان قرار گرفته است. اما سخنگوی دادستانی کل می‌گوید هیچ لیستی در این مورد وجود ندارد.
این نخستین بار نیست که اتهام فساد بر دادستانی کل وارد می‎شود. عزیزالله لودین رییس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری بارها از وجود دادستان‌های فاسد شکایت کرده بود. اظهارات این مقام پیشین حکومتی ناامیدی‎ها نسبت به مبارزه با فساد اداری را بیشتر کرد زیرا با وجود شعارهای مبارزه با فساد، هیچ مقام دولتی به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت و محاکمه نشد، در حالی که همه مقام‌ها از وجود فساد شکایت داشتند.
اما بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل افغانستان روز شنبه ۱۸ دلو ۱۳۹۳ در یک کنفرانس خبری در کابل گفت چنین ادعاهایی درست نیست: «همچو یک لیستی که دادستان‌ها یا اشخاصی که در اداره دادستانی کل ایفای وظیفه می کنند، ترتیب نشده که این ها در فساد اداری دست دارند یا لیست شان به اداره دیگری سپرده شده باشد.»
بازداشت چهار دادستان
در همین حال دادستانی کل می‌گوید هشت تن از افرادی که در فساد اداری دخیل بوده اند، باز داشت شده اند که چهار تن آن‌ها دادستان‌ها و چهار تن دیگر، کارمندان سایر ادارات دولتی می‌باشند. سخنگوی دادستانی کل می‌گوید هر کارمندی که در این اداره و یا اداره های دیگر در فساد اداری دست داشته باشد، بازداشت می شود.
دادستانی عالی ترین مرجع تحقیق در رابطه به قانون شکنی‌‎ها، تخطی‎‎‎‎ها و جرایم است این نهاد مکلف است که در رابطه به خلاف رفتاری‌‎ها و قانون شکنی‎ها تحقیق کنند و دوسیه‌های این تخطی‌ها را برای رسیدگی عدلی به قوه قضاییه بسپارد، ولی زمانی که دادستان‌ها خود تخطی کنند و دست به فساد بزنند، نهاد دیگری نیست که از این نهاد تحقیقی بازخواست کند.
آقای عزیزی در کنفرانس روز شنبه گفت مبارزه دادستانی کل با فساد با قاطعیت ادامه دارد: «در هفته‌های گذشته هشت تن که چهار تن آنان دادستان‌ها بودند، گرفتار شدند، دوسیه‌های آن‌ها تحت بررسی است و یک تعداد آن‌ها به محاکم معرفی شده و مبارزه دادستانی کل علیه فساد با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.»
تهدید علیه دادستان‌ها
دادستانی کل افغانستان می‌گوید کار این نهاد خالی از مشکل نیست زیرا تمام افرادی که به نحوی قانون بر آن ها تطبیق شده، از دادستانی کل ناراضی اند. براساس آماری که دادستانی کل ارائه کرد در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار تن در زندان های افغانستان محبوس اند و خانواده های هیچ یک از آن ها از دادستانی راضی نیست.
آقای عزیزی گفت دادستان‌ها در پایتخت و ولایات افغانستان با تهدیدهای امنیتی مواجه اند و چندین تن از آن‌ها جان شان را در نتیجه تطبیق قانون بر مجرمین، از دست داده اند: «ما هر سال بالاتر از ۳۵، ۴۰ تا ۵۰ تن از دادستان‌ها خودرا از دست می‌دهیم، آن ها یا ترور می شوند و یا سر آن ها بریده می شود. ما دادستان خودرا در هم در کابل و هم در ولایات دوردست از دست داده ایم.»
باوجود ادعاهای دادستانی کل برای مبارزه با فساد، دوسیه های چند تن از وزیرانی که در سیزده سال گذشته اتهام فساد بر آن ها وارد بود، بررسی نشد. این موضوع همواره با انتقادهایی همراه بوده چنانچه گفته می‌شود دولت تنها قانون را بر افراد ضعیف تطبیق می‌کند. اما سخنگوی دادستانی کل می‌گوید دوسیه های فساد چند تن از وزیران پیشین از سوی این نهاد تکمیل شده و به نهادهای قضایی فرستاده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :