دادستانی کل: کار روی بیش از ۵۰ پرونده فساد اداری جریان دارد

چهار شنبه 26 عقرب 1395/

mandegar-3مسولان در دادستانی کل از آغاز کار روی بیش از۵۰ قضیه فساد اداری توسط دادستان های اختصاصی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم فساد اداری خبر میدهد.
‌جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل روز سه شنبه (۲۵عقرب) در یک نشست خبری گفت :« از مجموع ۵۵ قضیه ای که تا حال درمزکر عدلی وقضایی مبارزه با فساد اداری مواصلت گردیده تا حال ۸قضیه آن مطابق به صلاحیت های سارنوالان اختصاصی این مرکز رسیدگی شده است.»
اودرعین حال با تاکید برحاکمیت قانون، هشدار میدهد که هرفرد ویا گروهی به شمول مقام های بلند پایه حکومتی که دست به فساد اداری بزنند، مورد پیگرد وبازپرس جدی قرارخواهند گرفت.
آقای رسولی افزود: رسیدگی به قضایایی چون” جرایم پولشویی وعواید ناشی از آن، سرقت آثارتاریخی ، جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی افغانستان، غصب املاک دولتی ، جرایم اختلاس ودیگر جرایم بزرگ که ازسوی مقام های حکومتی وژنرالان نظامی صورت بگیرد ، از صلاحیت های دادستان های اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساداداری به شمار می رود.
وی تاکید کرد که رسیدگی به جرایم سایرافراد درصورتی ازصلاحیت این دادستان ها به شمارمی رود که ارزش آن بیش از ۱۰ میلیون افغانی ویامعادل آن به اسعارخارجی باشد.
آقای رسولی می گوید که این دادستان ها در مرکز اختصاصی رسیدگی به جرایم فساد اداری افرادی که متهم به رشوت ستانی که بیشتر از ۵میلیون افغانی باشند نیز تحت تعقیب قرار میدهتد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.