دادستانی کل کشور حکم جلب جنرال احمدزی را صادر کرد

۲۰ جوزا ۱۳۹۸

دادستانی کل کشور، حکم جلب جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین ریاست حکومت وحدت ملی را در پیوند به متهم کردن ارگ به فساد اخلاقی صادر کرده است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل اعلام این خبر به روزنامۀ ماندگار گفت که این نهاد در پیوند به ادعاهای آقای احمدزی، از وی خواستار ارایه مدرک شده است که تاکنون آقای احمدزی این مدارک را به دادستانی کل نه سپرده است.
mandegarجنرال حبیب احمدزی یکی از مشاوران پیشین ریاست جمهوری، اخیراً ارگ را متهم به فساد اخلاقی کرده و گفته است که مقامات در ارگ برای خانم‌ها در بدل «سکس» سمت و چوکی می‎دهد.
در همین حال، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که آقای حبیب‌الله احمدزی چند روز پیش نزد هیأت تحقیق حضور یافته و دادستانی رسماً در یک استعلام طالب اسناد و مدارک شده، اما تا هنوز کدام سندی یا مدرک در این ارتباط به ادعای شان ارایه نکرده است.
به گفتۀ او، دادستانی چند روز پیش حکم احضار و جلب آقای احمدزی را صادر شده کرده است.
در همین حال، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از دادستانی کل کشور، می‌خواهد که این پرونده را بی‌طرفانه و دو جانبه قضاوت کند.
آقای احمدزی مدعی شده است که اسناد و مدارک کافی دربارۀ فساد اخلاقی در ارگ در اختیار دارد، اما این مدارک را به دلیل اینکه دادستانی کل کشور از خود استقلالیت ندارد و مستقیم از ارگ رهبری می‌شود به دسترس این نهاد قرار نمی‌دهد و او حاضر است این مدارک را در یک دادگاه بی‌طرفانه بین المللی ارایه کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.