دادستانی کُل: پروندۀ کمیشنران پیشین به دادگاه عالی فرستاده شده است

۲۹ ثور ۱۳۹۸

دادستانی کُل می‌گوید بررسی قضیۀ مرتبط به انتخابات از سوی این نهاد تکمیل شده و پرونده کمیشنران قبلی کمیسیون‌های انتخاباتی به دادگاهی عالی فرستاده شده است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کُل دیروز در نشست خبری گفت که نتایج بررسی دادستانی کُل از قضایای انتخاباتی جرایم انتخاباتی و قضایای مرتبط به انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ نهایی شده و تمام قضایای انتخاباتی که به دادستانی کُل مواصلت کرده مورد رسیدهگی قرار گرفته است.
آقای رسولی افزود در کنار رسیدهگی دادستانی به ۱۹۱ قضیه انتخاباتی به ۷۲ شکایت که به گونۀ دسته‌جمعی و انفرادی از سوی نامزدان معترض از ۲۸ ولایت افغانستان شده، نیز رسیدهگی شده است.
سخنگوی دادستانی کُل اضافه کرد که از مجموع ۱۹۱ قضیه ۳۵ قضیه بهشمول کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط ولایت کابل و متباقی آن مربوط به ۲۴ ولایت افغانستان می‌شود که در پیوند به این قضایا ۴۹۵ تن متهم شناخته شده و پرونده‌های‌شان به دادگاه عالی فرستاده شده است.mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.