دادستانی ‌کُل: بیش از۷۱ شکایت مرتبط به تقلب انتخاباتی به ما رسیده است

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۲ ثور ۱۳۹۸

مسوولان در دادستانی‌ کُل می‌گویند که بیش از ۷۱ شکایت گروهی و فردی مرتبط به پروندۀ کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات و تقلب‌های‌ انتخاباتی به این نهاد رسیده است.
آنان همچنان می‌گویند که پروندۀ ۱۲ تن از کمیشنران که رییس دبیرخانۀ پیشین کمیسیون انتخابات و رییس تکنالوژی این نهاد را نیز شامل می‌شود، به «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری» فرستاده شده است.
mandegarآنان با اشاره به این موضوع می‌گویند که پرونده‌های سوءاستفادۀ کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات، پس از بررسی توسط هیأت ویژۀ دادستانی ‌کُل اکنون به این نهاد فرستاده تا از آنجا به دادگاه عالی محول گردد و تصمیم نهایی گرفته شود.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در سال ۱۳۹۵ ایجاد گردید و مسوولیت رسیده‌گی‌ به پرونده‌های مقامات ارشد حکومتی به ‌عهده دارد.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی ‌کُل در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که این نهاد پروندۀ تمام کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات را به مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری فرستاده است.
آقای رسولی، همچنان افزود که در این پرونده‌ها ۱۰ تن از کمیشنران پیشین، رییس دبیرخانۀ و رییس تکنالوژی کمیسیون انتخابات شامل اند.
او گفت که هیأت ویژۀ بررسی دادستانی‌کل، همچنان تلاش می‌کنند تا بررسی‌های باقی‌مانده را عنقریب نهایی و با رسانه‌ها شریک سازند.
به گفتۀ او، تااکنون بیش از ۷۱ شکایت فردی و گروهی در رابطه به اختلاس و دست‌کاری در رأی نامزدان انتخابات پارلمانی توسط کمیشنران نیز از طرف شهروندان به این نهاد رسیده است.
او گفت که برخی از این شکایت‌ها به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است، اما شمار آنان در دادستانی ‌کُل مورد بررسی قرار گرفته است.
آقای رسولی افزود که شکایت‌های ثبت شده در دادستانی ‌کُل، شامل بحث فساد پولی – مالی، کم کردن و اضافه کردن آرای نامزدان است.
این در حالی است که کمیشیران پیشین کمیسیون انتخابات سه ماه پیش با تعدیل قانون انتخابات، توسط محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی به دادستانی ‌کُل معرفی شدند. کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات به تقلب در انتخابات پارلمانی که به تاریخ ۲۸ -۲۹ میزان سال گذشته برگزار گردید متهم هستند.
در همین حال، ادعاهای وجود دارد که گویا بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات زیر شعاع رفتارهای سیاسی قرار گرفته است، اما دادستانی ‌کُل این موضوع را رد می‌کند و به استقلالیت این نهاد برای بررسی پرونده‌های کمیشنران کمیسیون انتخابات تأکید دارد.
گفتنی است با آنکه بیش از شش ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی سپری شده است، اما آنچه به دلیل دست‌کاری بیش از حد در این روند گفته شده است، کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات، نتوانسته تاهنوز نتیجۀ نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کنند. مسوولان در کمیسیون انتخابات، هفتۀ جاری اعلام کردند که نتایج نهایی تمام حوزه‌های انتخاباتی را تا یک – دو هفتۀ دیگر اعلام می‌کند، اما حوزۀ کابل هنوز به چالش‌ مواجه است. همچنان پیش از این وزارت دولت در امور پارلمانی نیز گفته است که تا پنج‌شنبه آینده پارلمان جدید به کار آغاز خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.