دادستان کل: مرکز عدلی و قضایی کار روی چند پرونده بزرگ فساد را آغاز کرده است

شنبه 3 میزان 1395/

فرید حمیدی، دادستان کل کشور می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، کار روی چند پرونده بزرگ فساد را آغاز کرده و به زودی این پرونده‌ها به محاکم فرستاده می‌شود.
آقای حمیدی که در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری سخن می گفت بیان داشت که مرکز عدلی و قضایی کار خود را mandegar-3رسماً آغاز کرده است.
وی خاطر نشان ساخت که این مرکز آماده‌گی کامل برای رسیدگی به دوسیه‌های متهم‌ها دارد.
حمیدی گفت که در چند قضیه، اتهام نامه‌ها برای متهمین ترتیب شده است و به زودی دوسیه‌ها به محاکم فرستاده می‌شود.
در این جلسه روی هماهنگی و انسجام بیشتر نهاد های مبارزه با فساد اداری و تدوین یک پالیسی و دیدگاه مشخص در این راستا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رییس جمهور غنی گفت که در بخش مبارزه با فساد اداری ضرورت به اقدامات عملی می باشد و اعتماد مردم نسبت به حکومت صرفاً با اقدامات عملی بیشتر می گردد.
در این جلسه نمایندۀ خاص دبیرکل سازمان‌ملل متحد برای افغانستان و همچنان نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و نماینده سفارت بریتانیا، از اقدامات عملی حکومت بخصوص مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، استقبال کردند و از حمایت نهاد ها و دولت های مربوطه شان اطمینان دادند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.