دادستان کل هنگام گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری: مبارزه با فساد سیاسی نخواهد شد

گزارشگر:چهار شنبه 3 سنبله 1395 ۲ سنبله ۱۳۹۵

محمد فرید حمیدی دادستان کُل کشور مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را با حضور رسانه‌ها و شماری از اعضای دادگاه عالی کشور در کابل افتتاح کرد. این مرکز مسوولیت رسیدهگی به پروندههای سنگین فساد اداری را در کشور بر عهده دارد.
اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری شب سه شنبه گذشته از سوی رییس‌جمهور غنی تعیین شد و بر اساس حکم آقای غنی ۵ نفر از mandegar-3اعضای برجسته دادسانی کُل و دادگاه عالی کشور عضویت این مرکز را بر عهده دارند.
در همین حال، آقای حمیدی در نشست دیروز خود گفت که وزارت امور داخله در راستای تطبیق برنامه‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، این اداره را همکاری می‌کند.
او ابراز امیدواری کرد که مبارزه با فساد صادقانه و براساس خواست مردم افغانستان خواهد بود.
او افزود که پیام ما روشن است و با قاطعیت با فساد اداری مبارزه صورت می‌گیرد، مردم با ما همکاری می‌کند و این همکاری ما را به پیروزی می‌رساند و همه کار ها به دقت پیش خواهد رفت.
او یک بار دیگر تاکید کرد که مبارزه با فساد قاطعانه است و هرگز به سیاست تبدیل نخواهد شد، و این مبارزه طوری خواهد بود که به تمام مجرمین وقت کافی داده می‌شود تا از دفاع کند و چیزی برای گفتن در نزدش باقی نمامد.
آقای حمیدی می‌گوید که مبارزه قاطعانه بدون همکاری جامعه مدنی ناقض خواهد بود و با حضور جامعه مدنی و رسانه ها این پروسه شفاف خواهد شد.
دادستان کُل کشور در ادامه گفت، تعهد ما به خدا و مردم افغانستان خدمت واقعی و مبارزه با فساد اداری است و منبعد دست ماموران دولتی از جیب مردم کوتاه می شود.
وی به مردم اطمینان داد که با توجه به ایراده خوب و جدی در راستای مبارزه با فساد اداری وجود دارد و معقول است که براساس قانون اساسی این مبارزه پیش خواهد رفت.
قابل یاد آوری است که شب گذشته رییس‌جمهور غنی براساس پیشنهاد دادستانی کل کشور پنج تن از اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را با صدور حکم تعیین کرد.
در نشست دیروز ۵ تن از اعضای جدید اداره مبارزه با فساد اداری با حضور دادستان کل کشور و هیات دادگاه عالی مراسم تحلیف را به جا آوردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.