دادستان کل: یک دادستان راهم برکنار نمی‎‏کنیم

گزارشگر:چهار شنبه 5 حمل 1393 ۴ حمل ۱۳۹۴

سرپرست دادستانی کل در پیوند به اعتراض دادستان‌ها مبنی بر اخذ امتحان و برکناری آنان از وظیفه، گفت که این اداره تصمیم ندارد حتی یک دادستان را برکنار کند.
نورحبیب جلال سرپرست دادستانی کل کشور که در پیوند به تصمیم برکناری دادستان‌هایی که سند فراغت صنف ۱۲ را دارند، به مجلس سنا فراخوانده شده بود گفت: « امتحان تثبیت سویه به هدایت رییس جمهور از سوی اداره دادستانی کل برگزار شد و این اداره قطعاً تصمیم ندارد که حتی یک mnandegar-3دادستان را برکنار کند».
آقای جلال افزود: حدود ۲۰۰ دادستان که در بست مسلکی کار می‌کردند و سند صنف ۱۲ را داشتند و یا خلاف رشته بودند، برای تثبیت سویه، شامل روند امتحان شده بودند که شمار معدود آنان از بست مسلکی به بست های اداری معرفی شدند.
پیش از این، ادعاهایی وجود داشت که مشاورحقوقی اشرف غنی گفته بود که دادستانهای کهنه کار را که سند تحصیلی بالا ندارند، از کار برکنار کند و به همین ملحوظ از دادستانها امتحان گرفته می شود.
سرپرست دادستانی کل این موضوع را کاملاً رد کرد و گفت که در زمینه واقعیت‌ها انعکاس نیافته است؛ امتحان تحت نظارت مستقیم اداره دادستانی برگزار شده و هیچ کسی در این روند مداخله نکرده است.
آقای جلال خاطرنشان کرد که اداره دادستانی کل در مجموع حدود ۱۹۰۰ کارمند در سرتاسر کشور دارد و از این جمع حدود ۷۲ دادستان فارغ صنف ۱۲، هفتاد نفر هم خلاف رشته و ۷۰ دادستان نظامی در بخش ملکی فعالیت می کردند که این سه بخش شامل امتحان شده بودند و تعداد کم آنان فقط از بخش مسلکی به بخش های اداری معرفی شده اند.
این در حالی است که پیش از این دادستانهای اداره دادستانی کل در اعتراض به تصمیم اخذ امتحان تظاهرات کرده بودند.
اعضای شورای ملی نیز از این تصمیم به شدت انتقاد داشتند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.