داروهـای تقـویت جنسـی، چـاق‌کننده و لاغـرکننـده جمـع آوری مـی‌شوند

۳ سرطان ۱۳۹۸

mandegarداکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، دستور راه‌اندازی کمپاین جمع‌آوری دواهای تقویت‌کنندۀ جنسی، چاق‌کننده و لاغرکننده را صادر کرده است.
وزیر صحت عامه با صدور حکمی گفته است: «دیده می‌شود که محصولات مختلف دوایی تحت نام ادویه تقویه جنسی، ادویه لاغرکننده، چاق‌کننده و غیره که به‌شکل غیرقانونی وارد می‌شود، توسط افراد غیرمسلکی و غیرمسوول در روی بازار و دست‌فروشان دوره‌گرد، به فروش می‌رسند. از آن‌جایی ‌که این ادویه فوق‌العاده خطرناک اند و افراد ناآگاه و ساده‌لوح شکار این دست‌فروشان می‌‌گردند، ایجاب می‌‌نماید تا با راه‌اندازی یک کمپاین سراسری در مرکر و ولایات، هم به مردم آگاهی داده شود تا از اضرار خطرناک این محصولات واقف شوند و هم به‌شکل سرتاسری این ادویه جمع‌آوری و هدر داده شود».
وزیر صحت عامه در این حکم خود به تمام نهادهای زیر چتر وزارت صحت عامه دستور داده تا در این زمینه اقدام کنند. این وزارت تاکید کرده که استفاده از این دواها به صحت انسان‌ها ضرر دارد.
وزارت صحت عامه در حالی اقدام به جمع‌آوری این محصولات می‌کند که دواها به صورت گسترده در بازار به فروش می‌رسند. بیشتر فروشندهگان این دواها، مخفیانه کار می‌کنند و فرشگاه‌های آنلاین دارند.
هم‌چنین محصولات دوایی تقویت‌کننده‌ی قوای جنسی زنان و مردان، به قیمت‌های خیلی بلند در بازار به فروش می‌رسند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.