دانشجویان افغانستانی مقیم هندوستان از پاسپورتِ قلمی بیزارند

ناجیه نوری / چهارشنبه 29 ثور 1395/

mandegar-3اکثرِ دانشجویان افغانستانی‌یی که مشغول تحصیل در کشور هندوستان‌اند، به‌دلیل نداشتنِ پاسپورت الکترونیکی با مشکلاتِ زیادی مواجه‌اند.
شماری از دانشجویان افغانستانی مقیم هندوستان که با بورسیۀ دولتی مشغول تحصیل در هندوستان‌اند، به روزنامۀ ماندگار می‌گویند: به دلیل این‌که اکثریت دانشجویان افغانستانیِ مقیم هندوستان با پاسپورت قلمی در این کشور اقامت دارند، با مشکلات زیادی مواجه‌اند.
محمد مجتبی اکبری یکی از دانشجویان افغانستانی در هندوستان می‌گوید: اکثریت دانشجویان ‌افغانستانی که در هندوستان مشغول تحصیل‌اند، دارای پاسپورتِ قلمی یا دست‌نویس‌اند که در جهانِ امروزی فاقد اعتبار است. به گفتۀ او: دانشجویان در هنگام اخذ ویزۀ تحصیلی و یا تمدید ویزه با مشکل مواجه می‌شوند و برای کرایه کردن اتاق‌، به مشکلِ جدی برمی‌خورند و ناچارند برای ضمانت از دوستانِ هندی کمک بگیرند.
محمد مجتبی خاطرنشان می‌کند: هم دانشجویانی که به هزینۀ دولتِ هندوستان و هم دانشجویانی که از هزینۀ شخصی مشغول تحصیل در این کشورند، فارغ از این مشکل نیستند، آن‌ها همه خواهانِ پاسپورت و مدرکِ بااعتبارِ کمپیوتری هستند.
اما وزارت تحصیلات عالی می‌گوید: این دانشجویان بعد از مشخص کردنِ تعدادشان باید به شعبۀ قنسولی افغانستان مقیم هندوستان مراجعه کنند تا مشکل‌شان حل گردد.
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید: ما با رییس ارتباط وزارت امور خارجه تماس می‌گیریم و مشکل آنان را مطرح می‌کنیم. این دانشجویان به وزارت امور خارجه معرفی خواهند شد تا مشکل‌شان حل شود، اما باید مشخص شود که ویزۀ آنان گروپی است یا دولتی.
او همچنین تأکید می‌کند: مسالۀ مهم این است که آیا این دانشجویان کامیاب هستند و یا خیر. اگر ناکام باشند، باید ناکامی‌شان را جبران کنند تا پاسپورت‌شان تمدید شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.