درحاشیه محـرم خـونین

شنبه 24 میزان 1395/

برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود
این پروژه بزرگ صلح شما چه تأثیرى در وضعیت خونین کشور گذاشت؟
بدون تردید،‌ تراژیدی کندز در ایام ماه محرم، فاجعه کارته سخی در دهم محرم، همه در راستای مشتعل ساختن هرچه بیشتر میدان جنگ (مذهبی ـ قومی) و در امتداد همان بازی‌های کلان می‌باشند.
mandegar-3نیک می‌دانیم که مسوولین اداره موجود،‌ مهره‌های کوچکى اند در مقابل دانه درشت‌ها و در میان این همه بازیگران بزرگ، این را هم می‌دانیم که استفاده از واژه‌ها و نیروهایی چون طالب و داعش بیش از این نمی‌توانند دشمن تعریف شده‌یی این میدان‌های کلان باشند.
اما حداقل حق و انتظار مردم از مسوولین اداره کشور این‌ است که بدانند این نیروهای بی‌باک با این هـمه ساز و برگ و ماشین جنگی، همه به یکباره گی از کجا دیسانت گردیده اند و نقش شما در این معرکه‌های خونین چیست؟‌ هیزم بیار یا آتش گل کن؟ احساس درونی تان منحیث مسلمان و شهروند افغانستان در مقابل این همه خون ریزی‌ها چه می‌باشد؟‌ آیا بیشتر خود را مدافع و خدمتگزار مردم میدانید یا شخصیت‌های بین المللی؟
اصلاً مدیریت این همه بحران‌ها با چه کسانی است و پشت صحنه چه می‌گذرد؟ تا مردم بدانند که چه سرنوشتی در انتظارشان می‌باشد و چگونه زنده‌گى خود را سامان دهـند؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.