درگیر شدید در اقامتگاه پناهجویان در آلمان

دوشنبه 9 قوس 1394/

mandegar-3درگیری شدید یکشنبه شب در یکی از اقامتگاه های پناهجویان در ناحیه اشپانداو واقع در غرب برلین، بنابر منابع پولیس چندین زخمی برجا ماند.افراد دخیل در این زدو خوردها دستگیر شده اند.
یکشنبه شب میان پناهجویان در یک اقامتگاه در غرب برلین درگیری شدیدی رخ داد. در این درگیری به اموال و اجناس اقامتگاه خسارت وارد شده است.
گفته می شود درپی آلودگی هوا و دود و خاک برخاسته از زد و خوردهای پناهجویان، حدود ۵۰۰ تن اماکن مسکونی خویش را ترک کرده و به بیرون از محوطه اقامتگاه فرار کرده اند.
برای کنترول اوضاع و مهار ساختن این درگیری ها حدود ۸۰ پولیس توظیف گردیده و افراد دخیل در این زدوخوردها اکنون در بازداشت پولیس مورد بازجویی قرار دارند. از ملیت و انگیزه این افراد تاکنون معلوماتی منتشر نشده است.
قبل از این نیز شنبه شب در یکی از اقامتگاه های دیگر پناهجویان در منطقه «فریدریشسهاین کرویتسبرگ» برلین نیز به گفته پولیس در درگیری میان دو جوان ۱۷ و ۱۸ ساله یکتن آنان زخمی گردیده و به شفاخانه منتقل شده است. اکنون جوان ۱۸ ساله دخیل در این درگیری، در بازداشت پولیس می باشد.
درهمین حال بنابر یک همه پرسی که توسط یک انستیتوت نظرسنجی به درخواست هفته نامه « بیلد ام زانتگ» انجام شده، ۴۰ درصد شهروندان آلمانی با پیشنیه مهاجرت، در رابطه با سیاست پناهجویان آلمان مخالفت کرده و گفته اند که حکومت فدرال آلمان نباید بیشتر از این پناهجویان را در آلمان بپذیرد. در این نظرسنجی ۴۵ درصد شهروندان بومی آلمان در رابطه با پذیرش پناهجویان ابراز مخالفت کرده اند.
براساس این نظرسنجی، حتی ۲۴ درصد مهاجران ساکن آلمان در پذیرش پناهجویان کاملاً مخالفت کرده و گفته اند که آلمان اصلاً نباید پناهجو بپذیرد؛ اما ۸ درصد مهاجران در رابطه با پذیرش پناهجویان موافقت نشان داده و خواهان پذیرش مهاجران بیشتر شده اند.
۲۳ درصد دیگر به شمول ۳ درصد با پیشینه مهاجرت گفته اند که آلمان تعداد کنونی پناهجویان را بپذیرد، اما بیشتر از این زمینه ورود به آلمان را به پناهجویان ندهد.
در آلمان از هر پنج شهروند، یکتن با پیشینه مهاجرت می باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.