در آستانۀ گرامی‌داشت از روز جهانی مطبوعات محافظان ریاست جمهوری مدیر تلویزیون یک را محاکمۀ صحرایی کردند

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۲ ثور ۱۳۹۸

کمتر از ده روز به روز جهانی مطبوعات و آزادی رسانهها باقی مانده است، روزی که پیوسته از آن در افغانستان گرامی داشت می‌شود. این روز همیشه با آمارهای بلند خشونت‌ها در برابر خبرنگاران همزمان شده است.
خشونت‌ها در برابر خبرنگmandegarاران در فرصت زمانی حکومت وحدت ملی سیر صعودی داشته است. این خشونت‌ها با روش‌های مختلفی اعمال شده اند. در چند روز پسین این خلاف‌ورزی در برابر خبرنگاران چهرۀ تازه‌یی به خود گرفته است.
دیروز محافظان محمداشرف غنی، عبدالله خنجانی مدیر مسوول تلویزیون یک را لت‌وکوب کردند و چند روز پیش از آن، مسوولان ارگ، غیرمستقیم نصیر فیاض گردانندۀ برنامه‌های سیاسی آریانا نیوز را بابت نوشتۀ انتقادی‌یی تهدید کرده اند.
این دو مورد با واکنش‌های نهادهای حامی رسانه‌های آزاد و شهروندان روبه‌رو شده است. آنان این عملکرد ارگ را مغایر قانون و در برابر آزادی بیان عنوان کرده اند.

لت‌وکوب مدیر تلویزیون یک
عبدالله خنجانی، مدیر تلویزیون خصوصی یک دیروز دوشنبه، ۲ ثور در یک نشست خبری گفت که به دعوت ریاست حکومت وحدت ملی قرار بود در نشستی که پشت درهای بسته انجام می‌شد، به مرکز رسانه‌های حکومت برود، اما محافظان ارگ مانع ورود او به مرکز رسانه‌های حکومت شده و به رویش سیلی می‌زنند.
آقای خنجانی همچنان گفت که یکی دیگر از محافظان ریاست حکومت وحدت ملی او را هل داده و نیز تلفن‌هایش را گرفته و بازرسی کرده است. به گفتۀ او: محافظان ارگ مرا متهم به تصویربرداری از کاروان رییس حکومت و اطراف ارگ کردند و به اتاق بازرسی بردند و به زور تلفنم را باز کرده و آن را بررسی کردند.
عبدالله خنجانی می‌گوید که محافظان ریاست حکومت وحدت ملی پس از آنکه تصویری از کاروان آقای غنی را در تلفنش نمی‌یابند، با تلفن او از اطراف ارگ تصویربرداری کرده و به عنوان سند در تلفن ارایه می‌کنند.
آقای خنجانی این عمل محافظان ارگ را «محاکمۀ صحرایی» عنوان کرده می‌گوید که برخورد آنان غیرقانونی است و عاملانش باید مجازات شوند، زیرا به گفتۀ آقای خنجانی، این بار نخست نیست که با خبرنگاران برخورد غیرقانونی می‌شود.
همزمان بااین، هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی و ریاض آرین، رییس محافظان ارگ در یک نشست خبری مشترک با عبدالله خنجانی، از آقای خنجانی پوزش خواست و اطمینان داد که با عاملان این قضیه برخورد قانونی می‌شود. آقای چخانسوری در این نشست گفت که این کار سازماندهی شده نبوده و در هماهنگی با مدیر مسوول تلویزیون یک، این قضیه به بررسی گرفته خواهد شد.
از سویی هم، لت‌وکوب مدیر مسوول تلویزیون یک با واکنش‌های شهروندان و جامعۀ فرهنگی و رسانه‌یی کشور نیز روبه‌رو شده است. تمیم عاصی، معاون پیشین وزارت دفاع ملی در صفحۀ فیسبوکش نوشته است که محافظان ریاست حکومت وحدت ملی(پی.پی.اس) یک گذشته شرم‌ناک از سوءرفتار، خشونت و تخطی‌های متعدد دارد.
آقای عاصی افزوده است که این نیروها در بسیاری از موارد خود را از قانون بالاتر دانسته و در چارچوب آموزش‌های امنیتی اجراات نمی‌کنند. به گفتۀ او: «مشکل اساسی بر می‌گردد به آموزش‌های نظامی این واحد امنیتی. ریاست جمهوری و رهبری پی.پی.اس باید به شکل بنیادی آموزش‌ها و روش‌های سلوک و رفتار پرسونل پی پی اس را بررسی و تغییر بدهند».
اکرام اندیشمند، نویسنده و تاریخ‌نگار نوشته است که عبدالله خنجانی یکی از باادب‌ترین و بهترین‌های اهل رسانه و مطبوعات است. آقای اندیشمند افزوده است که محافظان ارگ در حال شکستاندن همه حرمت‌ها و ارزش‌ها و تبدیل شدن به ربات‌های بی‌جانی است که تنها کارش به خشونت‌گری و حُرمت‌شکنی محدود می‌شود.
آقای اندیشمند به این باور است که پوزش خواستن و یا حتا برکنار کردن یکی دو عضو محافظان ارگ مشکل را حل نمی‌کند؛ بناً نظام پی.‌پی.‌اسی باید اصلاح شود و تغییر یابد.

پوزش‌خواهی راه‌حل نیست
در این میان، مسوولان در نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گویند که حکومت به جای «پوزش‌خواهی و پاک کردن صورت مسأله»، راه‌حل مناسب و بنیادی به خشونت در برابر خبرنگاران پیدا کند.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی می‌گوید که خواهان بررسی جدی این مسأله اند. او از حکومت می‌خواهد تا متهمان را به پنجۀ قانون بسپارد.

اتهام حکومت بر خبرنگاران
در یک مورد دیگر، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی به نصیر فیاض، مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون آریانا نیوز تاخته و در صفحۀ فیسبوکش نوشته است که او در «فقدان ابتدایی‌ترین معلومات تمام سوال‌ها را بربنیاد معلومات غلط مطرح می‌کند.»
آقای مرتضوی در پای این یادداشتش همچنان مدعی شده که نصیر فیاض در از سوی حکومت پیشین معاش دریافت می‌کرد تا پرسش‌های سفارشی حکومت وقت را نشست‌های خبری و کنفرانس‌های مطرح کند.
آقای مرتضوی در حالی که از شخص مشخصی نام نبرده، اما افزوده است که یکی از سخنگویان حکومت پیشین این فرهنگ را رایج ساخته بود. بسیاری به این باور اند که اشارۀ آقای مرتضوی به وحید عمر، سخنگوی حکومت پیشین است.
وحید عمر نیز به این ادعای آقای مرتضوی واکنش نشان داده و در صفحۀ رسمی فیسبوکش نوشته است که هیچ خبرنگاری در جریان مأموریت او در حکومت پیشین، از حکومت پول دریافت نکرده اند.
در حین حال، مسوولان در نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان با پخش اعلامیه‌یی این اتهام آقای مرتضوی را نکوهش کرده و گفته اند که معاون سخنگوی ارگ به نصیر فیاض توهین کرده است.
در اعلامیۀ نی آمده است که «اتهام و افتراء بی‌اساس جرم پنداشته می‌شود و باید مورد پی‌گرد قرار گیرد.» به نقل از این اعلامیه: «تعیین تکلیف از سوی یک سخنگوی حکومت برای رسانه‌ها و خبرنگاران، خلاف قانون و امری در محدویت آزادی بیان پنداشته می‌شود و این می‌تواند آزادی بیان را خدشه‌دار بسازد. انتقاد سالم می‌تواند مسبب اصلاحات باشد، اما به شرطی که موازین اخلاقی خبرنگاری را رعایت کرده و باعث هتک حرمت نگردد».
گفتنی است که مادۀ ۳۴ قانون اساسی، آزادی بیان را از هرگونه تعرض مصون پنداشته است. بر بنیاد گزارش‌های نهادهای حامی رسانه‌های آزاد در افغانستان، خشونت در برابر خبرنگاران در یک سال پسین افزایش داشته است که این خشونت‌های از سوی گروه‌های مخالف و نهادهای حکومتی وارد شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.