در اذهان عامۀ غرب، افغانستان در حد یک مجبوریت نگه‌داشته شده است

چهار شنبه 24 عقرب 1396/

احمدولی مسعود در سفر خود به بریتانیا با شماری از شخصیت‌ها و گروپ‌های مختلف افغانستان در شهرهای لندن، ادینبره، گلاسکو در سکاتلند، با مسوول کمیتۀ روابط خارجی پارلمان بریتانیا، رییس دفتر مهاجرین دفتر ملل متحد، و پارلمان سکاتلند دیدارهای جداگانه داشته و پیرامون بحران موجود mandegar-3افغانستان، مشکلات پناهـنده‌گان، آیندۀ انتخابات و راهبرد وفاق ملی صحبت‌هـایى داشت.
افغانستان در اذهان عامه، محافل دیپلماتیک و نظر بسیارى از دولتمردان در غرب، اکنون در حد یک مجبوریت به خاطر مهار تروریزم و معضل مواد مخدر باقی است. هرچند حلقات ذیدخل، برنامه‌هایی در سطح منطقه دارند، اما برای آیندۀ افغانستان هیچ نوع نگاه استراتیژیک در غرب وجود ندارد و جایگاه مشخص و تعریف شده براى کشور ما متصور نیست. حکومت موجود چنانچه در داخل از محور اعتماد ملی فرو پاشیده است، از مدار اعتبار بین المللی نیز خارج گردیده است.
رهبری حکومت اخیراً تلاش‌های پوپولیستی خود را از سر گرفته است تا با تبلیغ روابط بیرونی تنگاتنگ با غرب و تهدیدات تروریزم در داخل، روحیۀ مردم را با جنگ روانی درگیر سازند. واقعیت اما این است که افغانستان حتی از تریبون رسانه‌ها و مطبوعات غرب کاملاً بزمین افتاده است. رهبری موجود پیهم از بی بدیل بودن خود و وابستگى سایر نیروهـا اطلاع رسانی نموده، ازین رهـگذر در صدد حفظ قدرت، منافع گروهـى و شخصى خود میباشند.
در یک ارزیابی فشرده، موضع رهـبرى حکومت موجود مبتنی است بر اتخاذ سیاست غیر صادقانه در قبال مردم در داخل و ارایۀ تصویر غیر واقعی به جهان بیرون.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.