در بازی غنی و وحیدی کدام طرف برنده است؟

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۵ جدی ۱۳۹۷

سومین دور دادگاه ویژۀ و علنی عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان دیروز سه‌شنبه، ۴ قوس برگزار شد. این دادگاه اما آقای وحیدی را از اتهامِ «سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی» برائت داد و او را بیگناه شناخت.
آقای وحیدی در پرونده‌اش به «سوءاستفادۀ منجر به حیف و میل عواید دولت» و ایجاد نکردنِ «سیستم ریل‌تایم» متهم شده بود. وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی در جلسۀ علنی‌اش گفت، با آنکه به دلیل ایجاد نشدنِ سیستم «ریل‌تایم» محمداشرف غنی وظیفه‌ام را به حالت تعلیق در mandegarآورد، اما از آن‌زمان تاکنون، هنوز سیستم ریل‌تایم در وزارت مخابرات ایجاد نشده است.
او در این جلسه، عکسی از وزیر مالیه و محمداشرف غنی را با خود آورده بود که نشان می‌داد، آقای غنی به اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه مدال می‌دهد. آقای وحیدی بیان داشت که سدِ و مخالف اصلیِ ایجاد نشدن سیستم ریل‌تایم در زمان وزارت او، اکلیل حکیمی، وزیر مالیۀ پیشین بود.
سرانجام، رییس دادگاه ویژه پس از شنیدن دلایل و بررسی اسناد و مدارک آقای وحیدی، اعلام کرد که به دلیل «نبود دلایل کافیِ الزام» برای عبدالرزاق وحید برائت داده می‌شود.
وزیر پیشن مخابرات پس از حکم دادگاه به خبرنگاران گفت: «من با سپری کردن سه جلسۀ محکمه، خواستم به مردم افغانستان حقیقت را نشان بدهم. این یک فرصت بود که مردم، عملکرد مسوولان و خدمت‌گذاران شان را تا سطح رییس جمهوری ارزیابی و قضاوت کنند».
او پیش از این گفته بود که اتهام فساد اداری از سوی برخی افراد به او وارد شده و یک توطیه سیاسی است، اما از کسی هم به گونۀ مشخص نام نبرده بود.
با این‌همه اما آقای وحیدی در چند ماه اخیر همواره بر دادگاهی شدن اکلیل حکیمی، وزیر پیشین مالیه تأکید داشت و مدعی بود که عامل اصلی حیف و میل ده‌های میلیون افغانی پول بیت‌المال است. وزیر پیشین مخابرات مدعی شده بود که اتهام عدم ایجاد سیستم ریل‌تام از پروندۀ او به دلیل آنکه پای آقای حکیمی در آن گیر بود، حذف شده است در حالی که وظیفۀ او به همین دلیل به تعلیق درآمده بود.
گذشته از این‌ها، حالا که اتهام‌های وارد شده به وزیر پیشین مخابرات از سوی دادگاه نتوانست به مجرم بودن او شهادت دهد، پرسش این است که برای اعادۀ حیثیت آقای وحیدی، محمداشرف غنی و در مجموع حکومت چه می‌کند؟ وقتی عبدالراق وحیدی متهم به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی شد، بسیاری‌ها را باور بر این بود که با این مقام حکومت، برخورد سیاسی شده است، زیرا آقای وحیدی از آدرس رقیب سیاسی و انتخاباتی تیم «تحول و تداوم» به کرسی وزارت رسیده بود.
اکنون مردم چشم‌ انتظارِ واکنش وارد کننده‌گان این اتهام به آقای وحیدی هستند. مردم انتظار دارند ببینند که آیا حکومت در امر مبارزه با فساد واقعاً جدی است یا شعار مبارزه بافساد ابزاری برای حذف رقیبان سیاسی محمداشرف غنی و تیم او است. قشر سیاسی و مردم همچنان انتظار دارند که حکومت اتهام‌های وارد شده به اکلیل حکیمی را نیز بررسی کند.
محمداشرف غنی باید ثابت سازد که در امر مبارزه با فساد دوگانه و سلیقه‌یی برخورد نمی‌کند. ارگ باید پاسخ بدهد که چرای یک متهم را مدال می‌دهد و برای متهم دیگر، دادگاه ویژه برگزار می‌کند؟ همچنان مردم منتظر اند ببینند حالا که وزیر پیشن مخابرات از اتهام‌های وارد شده برائت گرفته است، دوباره به وظیفه‌اش برمی‌گردد یا نه؟ این پرسش‌ها را باید ارگ ریاست حکومت وحدت ملی پاسخ بگوید.
انتظار دیگر این است که دادگاه ویژه تنها به برائت دادن وزیر پیشن مخابرات اکتفا نکند. وقتی دادگاه ویژه، عبدالرزاق وحیدی را بیگناه شناخته و او را برائت داد، باید باتوجه به اصول قانونی، حکم دهد تا آقای وحیدی دو باره به وظیقه‌اش باز گردد. این کار بی‌طرفی و مستقل بودنِ دادگاه ویژه را هرچه بیشتر تقویت می‌کند. در این زمینه آقای وحیدی خود نیز می‌تواند تلاش کند. قانون این حق را به آقای وحیدی داده است تا در برابر کسانی که به او اتهام وارد کرده بودند، اقامۀ دعوا و اعادۀ حیثیت کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.