در خانۀ هر افغان سلاح وجود دارد

/

فرمانده پولیس هرات می گوید که در خانۀ هر افغان سلاح وجود دارد.
سید عبدالغفار سید زاده فرمانده پولیس هرات می‌گوید که به خاطر جنگ‌های داخلی سال‌های گذشته در افغانستان در خانۀ هر افغان سلاح وجود دارد؛ برنامۀ دایاگ در قسمت جمع‌آوری سلاح از گروه های مخالف مسلح موفق بوده اما در قسمت جمع آوری سلاح از نزد افراد، موفق نبوده است و هنوز هم در نزد هر فرد سلاح وجود دارد.
به گزارش بست باستان، او می گوید که مخالفین مسلح توانایی آن را ندارند که پس از سال ۲۰۱۴ به نیروهای امنیتی افغان به استثنای جرایم سازمان یافته، آسیب برسانند.
او یکی از مهم ترین چالش‌های نیروهای پولیس را دراین ولایت، کمبود تشکیل و تجهیز این نیروها می‌داند.
او می‌گوید که از نظر اصول کاری پولیس در تمام کشورهای جهان، برای هر هزار نفر پنج تا هفت پولیس با وجود دوربین های امنیتی ارایه خدمات امنیتی می کند؛ در حالی که در ولایت هرات با وجود بیش از سه میلیون نفوس و نبود دوربین های امنیتی برای هر دوهزار نفر یک پولیس ارایه خدمات می کند.
وی همکاری مردم را با نیروهای پولیس در هرات بسیار مفید دانسته و گفت که نیروهای امنیتی پولیس در هرات با وجود تشکیل کم قادر به  تأمین امنیت این ولایت هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :