در دیدار رییس‌جمهور با مسوولان رسانه‌ها مطرح شد: کمیسیون‌هـای انتـخاباتی از بنیـاد اصـلاح شـوند

/

یک شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۴

 

رییس‌جمهور اشرف‌غنی دیروز دربارۀ «تعیین سرنوشت مجلس»، برگزاری انتخابات پارلمانی و آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی با اقشار مختلفِ اجتماعی ـ سیاسی بحث و گفت‎وگو کرد.
آقای غنی در دیدارهای جداگانه با مسوولان رسانه‎ها، اعضای نهادهای جامعۀ مدنی، حقوق‎دانان و نخبه‎گان سیاسی، در پیوند به ادامۀ کار مجلس گفته mnandegar-3است که اجازه نمی‌دهیم که هیچ‌گونه خلای قانونی در نظام افغانستان به وجود آید. در دیداری‌‌که رییس‌جمهور با مسوولان رسانه‌ها داشت، روی چگونه‌گی ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مسولان رسانه‌ها خواستار تمدید کار مجلس نماینده‌گان و مشخص‌شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها شدند.
نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، در این نشست، به رییس جمهور گفت که در فصل جدید سیاسی‌‌ قانون اساسی کشور دور زده شده است.
آقای پریانی گفت: از به مشکل مواجه‌شدن انتخابات گرفته، تا به وجود آمدن دولت وحدت ملی، تا برگزارنشدن انتخابات مجلس نماینده‌گان و ادامۀ کار مجلس، قانون اساسی دور زده شده و عملی نشده است.
آقای پریانی به رییس‌جمهور گفت که باید کار مجلس نماینده‌گان برای یک مدت معین، تمدید شود و در این مدت، باید انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار شود.
مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، از رییس‌جمهور غنی خواست که باید به‌گونۀ جدی اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی صورت گیرد تا زمینۀ برگزاری یک انتخابات شفاف در کشور فراهم گردد.
رییس‌جمهور غنی در این نشست گفت که مبنای حقوقی ادامۀ کار مجلس نماینده‌گان، فیصله ستره محکمه (دادگاه عالی) است و این نهاد باید در این مورد رای خود را صادر کند.
اما اعضای مجلس نماینده‌گان و برخی حقوق‌دانان می‌گویند که کار مجلس طبق قانون اساسی تا زمانی‌که انتخابات پارلمانی برگزار نشود، به شکل قانونی‌اش ادامه دارد و اصلاً تمدیدی در کار نیست.
رییس جمهور در این نشست هم‌چنان گفت که یک خانم را به عنوان عضو دادگاه عالی معرفی می‌کند. همچنان، او بر معرفی دوبارۀ آقای خلیل صدیق به ریاست د افغانستان تأکید ورزید. مجلس به دلیل داشتن تابعیت دوگانه به آقای صدیق نامزد د افغانستان بانک رای تأیید نداد. اما آقای غنی گفت که تابعیت دوگانه تنها در خصوص نامزد وزرا مطرح است.
براساس خبرنامۀ ارگ، دکتر غنی همچنان گفت که ما اجازه نمی‌دهیم که هیچ‌گونه خلای قانونی در نظام افغانستان به وجود آید.
رییس جمهور تعهد سپرد که هرگونه تصامیم در این راستا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع و منافع ملی گرفته خواهد شد.
او از تمام اشتراک کننده‌گان خواست تا نشست‌های با همدیگر داشته باشند و نظریات شان را به شکل منسجم با ریاست جمهوری شریک سازند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • zafer

    از قراین چنین وانمود میگردد که عین و غین مانند هفت و هشت ثور مصدری کوچک ترین خدمت واقعی که برای بهبودوضع کشور نخواهد شد.یک روز نیست یک خبر خوش برای بهبود کشور حقیقت داشته باشد بشنویم.

    براثر اختلاف و تقسیم قدرت و جابجای وابسته گان خوداین دو مملکت در حال غرق شدن است. کشور ها و سازمان های جهانی که آرزو کمک های اقتصادی دارند طرف این ناهنجاری و بی بند باری این رهبران حکومت نام نهاد وحدت ملی می بینندبی علاقه شده از ادامه کمک های خود و تمویل پروژه عمرانی و تهیه پول مصارف انتخابات پارلمانی و تمویل مصارف تذکره الکترونیکی و ده پروژه زیر بنایی صد ها ملیون دالر ضرورت دارد یکی بعد دیگر قطع خواهد شد. به اثر اختلاف تقسیم قدرت عین و غین تمام اتباع مملکت را این دو گروگان گرفته اند کشور طرف سیرنزولی و قهقراهی روان است. تمامی پروژه روی لجاج عین و غین رو به تعطیل میرود مملکت طرف بحران روان است ملت بیدار شود چاره عین وغین را بسنجد این ها با دارو دسته خود توانی حکومت داری را ندارند در همه ساحات به سرو چشم می بینیم بغیر دروغ سخنان واهی عمل قطعأ درک ندارد. حاجی صبور

  • zafer

    از قراین چنین وانمود میگردد که عین و غین مانند هفت و هشت ثور مصدری کوچک ترین خدمت واقعی که برای بهبودوضع کشور نخواهد شدند.یک روز نیست یک خبر خوش برای بهبودوضع کشور که حقیقت داشته باشد بشنویم.

    براثر اختلاف و تقسیم قدرت و جابجای وابسته گان خوداین دو مملکت در حال غرق شدن است. کشور ها و سازمان های جهانی که آرزو کمک های اقتصادی دارند طرف این وضع ناهنجار و بی بند باری این رهبران حکومت نام نهاد وحدت ملی می بینند بی علاقه شده از ادامه کمک های خود و تمویل پروژه عمرانی و تهیه پول مصارف انتخابات پارلمانی و تمویل مصارف تذکره الکترونیکی و ده پروژه زیر بنایی که صد ها ملیون دالر ضرورت دارد یکی بعد دیگر قطع خواهد شد. به اثر اختلاف تقسیم قدرت عین و غین تمام اتباع مملکت را این دو گروگان گرفته انددیگر افراد ملت هیچ حق ندارد. در هر پوست مهم دولتی باید از وابسته این دو حتمأ باشدگرچه در همه بخش اشخاص لایق پاک نفس صادق کار دان با تجربه تحصیلات عالی دارندهزران نفردر کشور موجوداست. یک عده وابسته گان عین و غین چند روز هنگام کمپاین انتخابی با حرکات نمایشی انجام دادند حال می خواهند پوست های مهم و اساس دولتی را به خاطر پر کردن جیب خود اشغال کنند. که ظلم و خیانت بزرک در حق اشخاص تحصیل لایق و پاک نفس کشور است باید شورای محترم ملی به خاطر وطن حیثیت مادر را دارد جلو این خود سری ها و بی بند باری ها را جدی بگیرد ماوشما شاهد هستیم نه ماه از عمر این حکومت میگذرد چند والی را تعین نمی توانند مانند مورچه کار میکنند دلیل چیست کار انتخابات را در وقت زمانش انجام ندادی حال حقوق دانان را جمع میکنند ما را حل پیدا میکنیم چرا تذکره الکترونیکی را که داشستن نفوس کشور به خاطر طرح پلان های اقتصادی و زیر بنایی نهایت ارزشمند است جامعه جهانی حاضر است و تخصیص هم داده وزارت داخله أمادگی هم دارد مقامات در جعبه میز خود مانده امضا نمیکندبه دلایل شخصی اینها دلسوز بوطن نیستند دروغ میگویند در چشم مردم دانسته مرچ پاش میدهند تاکی فریب عین و غین را بخوریم. در حال حاضر کشوربه شدت طرف سیرنزولی و قهقراهی روان است. تمامی پروژه روی لجاج عین و غین رو به تعطیل میرود مملکت طرف بحران روان است ملت بیدار شودمتحد شود چاره عین وغین را بسنجد این هابه مردم ثابت شد با دارو دسته غلام مان خود توانی حکومت داری را ندارند در همه ساحات به سرو چشم می بینیم بغیر دروغ سخنان واهی عمل قطعأ درک ندارددر تلویزون و اخبار میشنویم بزودی فلان کار شروع میشود باز می بینی پنج ماه گذشت عمل درک نداردخبر یک پف است . سابق هادر دهات افغانستان در فصل زمستان مردم در پیتو می نشستند وقیتکه پشانیش گرم می آمد یک دو نفر لافک درهر ده و قریه موجود میبود لاف و گذاف گوی در از واقیعت می زدند. حال که می بینیم عین و غین از جمله همان نفر است که نصیب ماه ملت بیچاره شده. حاجی صبور