در مراسم تهداب‌گذاری منار آزاد بیان مطرح شد: با عاملان خشونت علیه خبرنگاران برخورد می‌شود

گزارشگر:ناجیه نوری / یک شنبه 1 دلو 1396 ۳۰ جدی ۱۳۹۶

عاملان خشونت علیه رسانه‎ها و خبرنگاران در هر سطح و جایگاهی که قرار دارند باید مورد پیگرد قرار گیرد.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در مراسم تهداب‌گذاری منار آزادی بیان با بیان این مطلب گفت که استثنایی در برابر عاملان خشونت علیه خبرنگاران mandegar-3وجود ندارد.
بنای یاد بود شهدای رسانه‌ای و آزاد بیان توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ، شهرداری کابل و فدراسیون ژورنالیستان، روز گذشته ۳۰ جدی/ دی، درساحۀ پل باغ عمومی شهر کابل تهداب‌گذاری شد. مسوولیت ساخت این بنای تاریخی را شهرداری کابل برعهده گرفته است.
در بیش‌تر از یک‌ونیم دهۀ گذشته اضافه‌تر از ۸۰ خبرنگار و کارمند رسان‌یی در افغانستان جان‌های شان را از دست داده اند.
به پاس احترام به این شهدا منار یادبود در شهر کابل اعمار شده بود که این منار روز گذشته رسماً با حضور خانواده‌ی شهدا، نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و مقامات دولتی افتتاح گردید.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی دراین مراسم تاکید کرد: نمی‌توان گفت که رسانه‌های افغانستان بدون نقص و نواقص اند؛ اما باید بگویم که رسانه‌ها در یک جای‌گاه مناسب قرار دارند.
داکترعبدالله می‌گوید: ایجاد و تهداب‌گذاری چنین مناری، به‌خاطر کارکردهای رسانه‌ها یک گام کوچک است؛ اما باید دانست که یک بنای پرافتخار در کشور خواهد بود.
آقای عبدالله افزود گروه‌های هراس‌افگن می‌خواهند که صدای شهروندان و روزنامه‌نگاران ما را خفه بسازند و ما را در صفحۀ جعل و ظلم یک‌بار دیگر قرار دهند؛ اما باید بدانند که هرگز به این هدف شان نخواهند رسید.
به گفته داکترعبدالله: رسانه‌ها و دست‌اندرکاران رسانه‌ها، افغانستان را در صحفۀ روشنی قرار دادند و باید گفت که افغانستان در منطقه دارای آزادی بیان بی‌نظیر است؛ اما برخی از مشکلات و کاستی‌های هم وجود دارد.
رییس اجرایی حکومت تاکید کرد: باید در برابر کسانی که خشونت علیه اهل رسانه را انجام دادند، استثنا قایل نشویم، هرکس که است، به هر شکلی که است، باید مورد بررسی و پی‌گرد قرار گیرند.
بااین عبدالله حبیب‌زی، سرپرست شهرداری کابل هدف از ساخت این منار را قدردانی از کارمندان رسانه‌ها دانست گفت: موقعیتی که برای ساخت بنای تاریخی انتخاب شده در طول تاریخ رابطۀ مستقیم با اهل قلم داشته‌است.
حبیب‌زی می‌گوید: ساحاتی از پل باغ عمومی که در آن منار یادگاری ساخته می‌شود، وجود رفت‌وآمد وسایط نقلیه ممنوع خواهد شد و افزود که به مکانی خوب برای تجمعات گوناگون اجتماعی و مدنی تبدیل خواهد شد.
عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان دراین مراسم گفت: دست‌آورد حکومت وحدت ملی این است که رسانه‌ها و آزادی بیان در قوانین مهم کشور جا گرفته و قانون رسانه‌ها تصویب شده؛ بنابراین هیچ حکومتی نمی‌تواند آزادی بیان را از مردم بگیرد.
بااین حال نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری دراین مراسم گفت: این نماد بیان‌گر آن خواهد بود که شهروندان کشور قربانی‌های زیادی داده و و آزادی بیان را آسان به دست نیاورده اند.
میرویس یاسینی عضو مجلس نماینده‌گان هم در این مراسم تاکید کرد که خون شهدای رسانه‌ای ما با خون شهدای نیروهای امنیتی ما یکسان است و هیچ تفاوتی ندارد.
یاسینی می‌گوید: رسانه‌ها صدای مردم استند و بدون شک مردم به این صدا سخت نیازمند اند. اگر رسانه‌ها نمی‌بود، چه کسی باید کم و کاستی‌های دولت را به مردم انتقال می‌داد.
او تاکید کرد: رسانه‌ها توانستند تا کاستی‌های قضاء و سایر نهادهای دولتی را به گوش مردم برسانند و این انعکاس‌ها سبب شده تا وضعیت بهتر شود و من مطمین استم که وضعیت از این بهتر خواهد شد.
گفتنی‌ست که افغانستان از جمله‌ کشورهای در جهان به‌ حساب می‌آید که خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و دست‌اندکاران رسانه‌ای زیادترین تلفات را داشته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.