در مراسم گرامی‌داشت از روز معلم مطرح شد: وضعیت آمـوزش و پـرورش در افغـانستان نگـران کننـده است

گزارشگر:ناجیه نوری/ دو شنبه 16 میزان 1397 ۱۵ میزان ۱۳۹۷

جریان سیاسی آجندای ملی، از روز جهانی معلم با برگزاری مراسم ویژه‌یی گرامی داشت کرد. این جریان فعال سیاسی، با ستایش از تلاش‌های آموزگاران به شماری از آنان تندیس سپاس اهدا کرد.
سخنرانان این محفل ضمن بیان مقام معلمان و آموزش و پرورش در جوامع بشری، به بررسی وضعیت معارفِ کشور نیز پرداخته و گفتند که وضعیت آموزش و پرورش در افغانستان نگران کننده است.
mandegar-3در این محفل که دیروز یکشنبه، ۱۵ میزان در کابل برگزار شده بود، سیداشراق حسینی عضو ارشد آجندای ملی، ضمن تبریک روز معلم و سپاس‌گزاری از احمدولی مسعود بنیان‌گذار جریان سیاسی اجندای ملی به‌خاطر برگزاری این محفل، گفت: معلم نماد فداکاری، خودگذری و ایثار است.
آقای حسینی که در ادامۀ سخنانش پیرامون جایگاه معلمان در به میان آمدن تمدن و ساختن اجتماعات انسانی صحبت می‌کرد، گفت: شغل معلم مقدس‌ترین شغل است و در ساختن و پرداختن تمدن‌ها نقش مستقیم و غیرمسقیم دارد.
آقای حسینی که خود از استادان صاحب‌نام دانشگاه‌های افغانستان با اشاره به آرزوهای معلمان راجع به دیگران، گفت: آدمیان در هر کسب و کاری تلاش می‌کنند که نسبت به دیگری جلو بروند، اما معلم است که آرمان پیشرفت دیگران دارد و آرزو می‌برد تا شاگردانش پیروز میدان باشند.
این عضو جریان سیاسی اجندای ملی افزود: معلم تنها عنصر تاثیرگذار برای بهبود جامعه نیست، بل در رفتارهای اخلاقی نیز نقش دارند و در فرهنگ اجتماعی اثرگذار اند.
او گفت: «به همین خاطر است که معلمی یکی از شغل‌های ظریف است و نسبت بین دانش و اخلاق را بر قرار می‌کند، به همین دلیل است که پیامبر بزرگ اسلام می فرماید: من فقط برای آموزش و یاد دادن معبوث شدم؛ فلسفه بعثت ما در حوزۀ دانایی انسانی‌ست. بنابراین، کار پیامبران به نحوۀ راهنمود اخلاقی بوده است».
آقای حسینی در این محفل گفت: هر جامعه و کشوری که مانند افغانستان نقش و جایگاه معلم را دست کم بگیرد، امنیت، ثبات اجتماعی و توسعه انسانی ندارد.
او تاکید کرد: «کشورهایی که به جایی رسیده اند و ادعا دارند که ما به یک ضریب قابل قبول توسعه رسیده ایم، شاخص توسعۀ ‌شان را افزایش سواد و استندرد بودن تعلیم و تربیه و منزلت و معیشت معلمان تعیین می‌کنند. امروز هر کشوری که مدعی توسعه است، توسعه آنان از کیفیت آموزش و پرورش آمار گرفته شده است».
به گفتۀ او: «نیاز است تا کیفیت آموزش، برنامه‌های بلند مدت که می‌تواند: مهارت، دانش و خلاقیت شاگردان را باهم ترکیب و به یک پروسه تبدیل کند. هم متون و نصاب و پالیسی و شیوه‌های کاری و داشتن تحصیلات عالی به عنوان پشتیبان یک نظام تعلیمی و تربیتی باید فعال باشد. سرمایه‌گذاری مبتنی بر سلامت اداری و یک رهبری تخصصی داشته باشد که تحول در یک جامعه را نشان بدهد، اما متاسفانه این موارد درافغانستان با چالش مواجه است».
او تاکید کرد: از یک طرف دولت‌ها مخصوصاً دولتی که حالا بر سر اقتدار است، نیت سرمایه‌گذاری بلندمدت را ندارد و از سوی هم، این گونه دولت‌ها از کفایت لازم برخوردار نیستند تا بر جنبه‌های توسعه ملی افغانستان اثرگذار باشند.
آقای حسینی گفت: از چند ناحیه وضعیت تعلیم و تربیه در کشور ما بسیار نگران کننده است، سیاست زده‌گی برحوزه آموزش و پرورش، سهمیه بندی نظام آموزشی و آموزش پرورش ما وارد باندبازی شده است، متاسفانه فساد بیداد می‌کند، استفاده نکردن هدف‌مندانه از این ظرفیت، خود یکی از چالش‌های بزرگ است.
mandegar-3افغانستان یک دانشگاه است
این عضو رهبری جریان سیاسی آجندای ملی ضمن بیان تلاش‌های این جریان در بخش‌های مختلف، گفت: «وفاق ملی مطرح می‌کند که افغانستان را نه به عنوان یک میدان جنگ همه با همه، بل به عنوان یک دانشگاه در نظر بگیرید و اگر الگو یک دانشگاه را مطرح کنید تا همه اقوام در مسیر سرمایه اجتماعی به سر ببرند. بهترین عاملان پیام‌رسان وفاق ملی، معلمان ما هستند».
او تاکید کرد: «وفاق ملی برنامۀ بزرگی است که به توسعه انسانی و انکشاف متوازن مبتنی برعدالت علاقه‌مند است و چشم دوخته‌است و به این باور است که باید حوزۀ تعلیم و تربیه را بیشتر در نظر گرفته شود، معلمین گرامی داشته شوند و به همین دلیل از این روز گرامی داشت کردده و معلمان عزیز را قدردانی کرده است».
ابراهیم حکمتی، سرپرست ریاست اجرایی آجندای ملی در این محفل روی اهمیت و مقام معلم تأکید کرد و با تکیه بر احادیث نبوی، معلمان کشور را چراغ راه جامعه و بشریت دانست.
او گفت: جریان آجندای ملی با طرح وفاق ملی در شرایط طرح‌های سودمندی را برای کشور مطرح کرده است که کشور در بی‌ثباتی و تشتت سیاسی به سر می‌برد و دولت در همۀ عرصه‌ها از جمله در زمینۀ معارف ضعیف عمل کرده و با حقوق و امتیازات معلمان به درستی برخورد نکرده است.
mandegar-3آقای حکمتی میگوید که دولت باید در زمینۀ رفع نیازمندی‌های معلمان و بلند رفتن کیفیت آموزش و پرورش توجه جدی به خرچ دهد.
سرپرست ریاست اجرایی آجندای ملی اظهار داشت که نگاه آجندای ملی در بستر وفاق ملی به معارف و آموزگاران نگاه ابزاری نیست، بلکه نگاه بنیادی و کیفی است تا جامعۀ درست روی آن بنا شود.
در همین حال، داکتر اکرم عظیمی، عضو ارشد جریان سیاسی آجندای ملی ضمن تبریک روز معلم گفت: «بیشترین آیات در قرآن‌کریم در رابطه به علم آمده است؛ اما متاسفانه شمار باسوادان مسلمان ۴۰ در صد، اما باسوادان یهود ۱۰۰ در صد است».
استاد عظیمی می‌گوید: «مشکل اصلی این است که در ترجمه علم اختلاف آمده‌است. یک عده گفتند که منظور علم علوم دینی است، اما یک عده دیگر گفته‌اند که منظور از علم فقه است و یک عدۀ دیگر هم هدف پیامبر را علمی دانسته اند که مورد نیاز جامعه باشد، مانند طب و سایرعلم پس ما از معلمان عزیز خود می خواهیم که به خاطر نجات کشور ما سخت بگیرند».
او تاکید کرد: از طریق سخت گرفتن کمک کنند که فرزندان ما علم را در مغز خود ذخیره کند، من خودم معلم استم و همواره با شاگردان سخت گرفتم، زیرا می‌دانیم که افغانستان امروز سخت به دانش و علم نیاز دارد.
این عضو آجندای ملی خاطر نشان می‌کند: باید تبعیص قایل نشویم یکی از وظایف اساسی معلمان ترویج انسانیت و اخلاق است و باید بچه‌های خود را با زیور اخلاق تزیین کنیم و این ترویج اخلاق یکی از وظایف اصلی معلمان ماست.
در ادامۀ این نشست شماری دیگر از اعضای جریان سیاسی آجندای ملی و معلمان صحبت کرده و از جایگاه والای آموزگاران سخن زدند.
مولوی محمد طاهر، معلم مکتب ابوعلی سینا در این محفل گفت: شغل معلمی شغل پیامبران است و معلمان وظیفۀ بس سنگینی دارند و معلمان نه تنها وظیفه آموزش دارند، بل وظیفه دارند که برای فرزندان این وطن درس اخلاق و انسانیت بدهند و این کار بس دشوار و مشکل است.
شماری از معلمان نیز با ابراز تشکر و قدردانی از جریان سیاسی آجندای ملی از بهر برگزاری این برنامه، اعلام کردند که آمادۀ همکاری با جریان سیاسی اجندای ملی در راستای پیدا کردن راه‌های حل برای بیرون شدن افغانستان از مشکلات، هستند.
در همین حال، شماری از دانش آموزان مکاتب با خواندن ترانه و شعر برنامه را رونق دادند و از جریان سیاسی آجندای ملی به‌خاطر برگزاری این محفل سپاس‌گزاری کردند.
در این محفل شماری از معلمان مکتب‌های مختلف شهر کابل نیز پیرامون اهمیت روز معلم کیفیت معارف در افغانستان صحبت کردند.
شورای وفاق ملی ضمن قدردانی از روز جهانی معلم، برای شماری از معلمان تندیس سپاس و تحفه اهدا کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.