در مراسم گرامی‌داشت از هجدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان در پارلمان اسکاتلند مطرح شد: جهـانیان مـدیون مبـارزات شهیـد مسعـود انـد

/

ماندگار: از کارنامه و هجدهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان در پارلمان اسکاتلند گرامی‌داشت شد. در این مراسم، شخصیت‌های مهم اسکاتلندی اعم از دولتی و غیردولتی از نقش شهید مسعود در مبارزه علیه تجاوز شوروی سابق به افغانستان و تأثیر او در شکست ابرقدرت جهانی وقت، همچنان مقاومت ماندگار مسعود شهید در برابر تروریسم یاد و سخنرانی کردند‌.
mandegarاین مراسم در شهر تاریخی ادینبره Edinburgh دایر شده بود. اشتراک کننده‌گان و سخنرانان این مراسم به کارنامه‌های شهید مسعود و خدمات او به جهانیان به عنوان مبارز «پیشتاز و الگو» در جنگ با استعمار سرخ و «دهشت‌افگنان سیه‌اندیش و عقب‌گرای طالب» ارج‌گذاری شد.
در این مراسم که علاوه بر سیاست‌مداران، شماری از نظامیان، پژوهشگران و دانشگاهیان نیز اشتراک کرده بودند با تحسین از کارنامۀ شهید احمدشاه مسعود یادآوری گردید که جهانیان مدیون مبارزات او هستند.
به گفتۀ سخنرانان این مراسم: شهید مسعود بود که در سفرش به اتحادیۀ اروپا از خطر جدی‌یی که شبکۀ جهانی القاعده به امنیت جهان متوجه ساخت، گوش‌زد کرده و از عواقب بى‌توجهی به آن هشدار داد. به باور آنان: حقیقت و حقانیت مسعود امروز فراتر از مرزها است و نامش ثبت تاریخ خواهد بود.
گفتنی است که همه‌ساله از سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان در مراسم جداگانه در داخل و بیرون افغانستان گرامی‌داشت می‌شود. مراسم و همایش‌های فراوانی در مورد کارنامه‌های قهرمان ملی افغانستان از چند سال بدین‌سو در پژوهشکده‌ها و پارلمان‌های کشورهای جهانی راه‌اندازی می‌شود که پیش از این، پارلمان انگلستان و فرانسه گواه چندین محفل در این پیوند بوده است.
شهید مسعود تنها شخصیتی در منطقه و جهان است که راجع به کارنامه و مبارزات او کتاب‌های زیادی به زبان‌های مختلف دنیا و در کشورهای مختلف جهان نوشته و منتشر شده و محافل زیادی برای گرامی‌داشت از او برگزار گردیده است. پژوهشگران زیاد داخلی و خارجی راجع به مبارزات و شخصیت او پژوهش کرده‌اند.
شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان فرزند دوست محمد، در ماه سپتامبر سال ۱۹۵۳ در ولایت پنجشیر زاده شد. مسعود آموزش‌های ابتدایی را در روستای بازارک آغاز کرد و زمانی که پدرش به مأموریت در ولایت هرات منتقل شد، مسعود نیز به ادامۀ آموزش در آنجا پرداخت و تا سطح متوسطه در هرات تحصیل کرد.
مقاومت درازمدت در دوران جهاد و مقاومت، از شهید احمدشاه مسعود چهرۀ مطرح در میان رهبران و فرماندهان مجاهدین ساخت و او را به «شیر پنجشیر» معروف کرد. شهید مسعود، پس از سال‌ها مقاومت در برابر اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی سابق و نبرد با گروه طالبان، در نهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، در اثر انفجار انتحاری دو مرد عرب که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در ولسوالی خواجه بهاالدین ولایت تخار شهید و سپس در ولایت پنجشیر به خاک سپرده شد.
لویه جرگۀ اضطراری افغانستان که در پایان دولت موقت تشکیل شد و در آن نماینده‌گان تمام اقوام و اقشار افغانستان حضور داشتند، به احمدشاه مسعود لقب قهرمان ملی داد و هجدهم سنبله سالروز شهادت او در افغانستان «روز شهید» و تعطیل رسمی اعلام شد.

اشتراک گذاري با دوستان :