در مراسم گرامی‌داشت از هفتۀ شهید در دانشگاه کابل: فقـدان مسـعود احـساس مـی‌شـود

هارون مجیدی/ 17 سنبله 1393/

از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود در دانشگاه کابل گرامی‌داشت به عمل آمد.
در این برنامه، شمار زیادی از استادان دانشگاه، سیاسیون، نماینده‌گان مجلس، نخبه‌گان و دانشجویان اشتراک کرده بودند.
فوزیه کوفی نماینده مجلس در این مراسم گفت: امروز که افغانستان بیشتر دچار تلاطم شده است و بحران‌هایی را در این سرزمین احساس می‌کنیم؛ mnandegar-3ارزش مبارزه و آزادی‌خواهی شهید مسعود و هم‌رزمان او بیشتر برای ما محسوس می‌شود و فقدان چهره‌های همانند مسعود افغانستان را به بحران می‌برد.
بانو کوفی افزود: امروز مردم افغانستان از نبود قاطعیت رهبری به شدت رنج می‌برند.
این عضو مجلس خاطر نشان کرد: «ویژه‌گی منحصر به فرد مسعود این بود که او تنها راه سیاست کردن را برابری و عدالت می‌دانست و باور داشت که درجه بندی‌یی وجود ندارد و تنها معیار انسانیت تقوا و راست‌کاری است.»
فوزیه کوفی هم‌چنان گفت: «بعد از شهادت شهید احمدشاه مسعود امروز کسانی افغانستان را به درجه‌ها تقسیم کرده‌اند، وا به جان کسانی که در درجه‌بندی نیستند و با تیمی هم‌سو هستند که مردم افغانستان را درجه‌بندی می‌کند. آنان شاید در افغانستان جایگاهی نداشته باشند.»
بانو کوفی تأکید کرد که شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور به انسانیت باور داشت به همین نسبت همۀ اقوام افغانستان در کنار او جمع شده بودند.
فوزیه کوفی قاطعیت و مهربانی را از ویژه‎گی‌های دیگر شخصیتی شهید احمدشاه مسعود بیان داشت و گفت: به همین نسبت، مردم بعد از شهادتش تا هنوز برای او اشک می‌ریزند.
این عضو مجلس افزود: «مسعود احترام به حقوق ولای زن داشت و شاید مقاومت در برابر اشغال سیاه تنها مقاومتی در افغانستان بود که زنان در آن حضور فعال داشتند.»
فوزیه کوفی تأکید کرد: مقاومت مسعود نه تنها برای نجات افغانستان بود، بل این مقاومت باعث شد تا دروازه‌های نهادهای آموزشی برای دختران و پسران این کشور باز شود و امروز ما شاهد ظهور جمع بزرگی از جوانان دانش یافته باشیم.
فوزیه کوفی با بیان این‌که آزادی دوستی مسعود در جهان بی‌نظیر بود و او در برابر هیچ نوع ظلم سر فرو نیاورد، گفت: «در کنار این‌ها مسعود دوراندیش بود و در حالات خطرناک جدیت و قاطعیت خود را از دست نداد که این بزرگترین الگو برای جوانان و نوجوانان امروز است تا در شرایط بحرانی با عزم متین به اهداف ولای خود برسند و ما مکتب مسعود را الگوی نظامی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود بدانیم.»
بانو کوفی افزود: «آن‌هایی‌که تصور می‌کنند این ملت رهبر ندارد و باید ذلت را بپذیرد، بدانند که افغانستان مسعودهای دیگری را نیز دارد.»
در عین حال، احمد بهزاد نمایندۀ دیگر مردم در مجلس در این برنامه گفت: در این روزهای بزرگ که تعیین‌کنندۀ سرنوشت است، ما باید به ویژه‌گی‌ها زنده‌گی و قاطعیت شهدای افغانستان توجه کنیم و جست‌وجو نماییم که اینان چگونه در شرایط بحرانی برای ملت خود فرصت خلق کردند.
آقای بهزاد اذعان داشت: «یکی از ویژگی‌های شهید احمدشاه مسعود و سایر شهدای دوران جهاد و مقاومت کشور، این بود که آنان مردم خود را می‌شناختند با تاریخ کشور آشنا بودند و قیام‌های عدالت محور را آسیب‌شناسی کرده بودند و هیچ‌گونه فاصله‌یی میان خود و مردم نگذاشته بودند.»
این عضو مجلس تأکید کرد: شهید احمدشاه مسعود و همفکران او به خوبی می‌دانستند که سربلندی چیزی نیست تا رایگان به دست آید؛ اگر بدون هزینه بدست می‌آمد، ما قرن‌ها پیش به آن دست پیدا می‌کردیم.
آقای بهزاد همچنان گفت: «تاریخ کشور ما آمیخته است با حاکمیت‌های استبدادی و حق‌کشی؛ برای این که در مقاطعی که مردمان ایستادند، بزرگان خیانت کردند و اگر بزرگی وارد میدان شد نتوانست کارهای خود را برای مردم تبیین کند.»
او تأکید کرد: غفلت بزرگان و کوتاهی جامعه یکی از عوامل تداوم حاکمیت‌های فرعونی در کشور بوده است.
آقای بهزاد خاطر نشان کرد: حاکمانی که متکی به رأی مردم نباشند، حتمی حافظ منافع بیگانگان خواهند بود، فرقی نمی‌کند شعار و ظاهرشان چه باشد.
آقای بهزاد پیام جهاد و مقاومت مردم افغانستان را برابری و عدالت خواند و گفت: امروز اگر روی نظام مردم‌سالار پا فشاری می‌کنیم؛ محصول روزهایی است که بزرگان ما آن را با ریختاندن خون خود بدست آورده اند و ما نمی‌خواهیم تا حقوق برابر شهروندی و دموکراسی در افغانستان مضحک باشد.
در این حال، سردار محمد رحمان اوغلی نمایندۀ پشین مردم در مجلس نماینده‌گان و یکی از سخنرانان این برنامه گفت: هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان برای تجدید خاطرات مبارزاتی شهدا است.
آقای رحمن اوغلی هم‌چنان افزود: «جهاد افغانستان فورمول‌های زیادی را تغییر داد و اگر ایستاده‌گی مردم و رهبران آن‌ها نبود امروز شهروند چندم و چندم می‌داشتیم.»
این عضو پیشین مجلس تأکید کرد: «مسعود یک ارزش است و به دره‌یی، قومی ارتباط ندارد؛ همان قدر که شهید احمد شاه مسعود برای پنجشیر ارزش دارد، برای خوست پکتیا، قندهار، هرات و فراه نیز ارزش دارد، چون جز لاینفک این سرزمین اند و آزادی و آزادی‌خواهی را دوست دارند.»
او تأکید کرد: مسعود هم در زمان حیات و بعد از حیات توانست اطراف و کشور خود را روشن نگه دارد و پرچم‌دار بزرگ آزادی در کشور باشد.
آقای اوغلی خظاب به دانشجویان گفت: وقتی آزادی می‌خواهید مسعود را گرامی بدارید و او را الگوی برای زندگی بگزینید.
در این محفل، شماری از دانشجویان دانشگاه نیز گفته‌ها و شعرهایس را که آماده کرده بودند و به خوانش گرفتند.
گرامی‌داشت از هفتۀ شهید در لیسۀ حبیبیه
هم‌چنان، به مناسبت هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت شهید احمد شاه مسعود در لیسۀ حبیبیه ختم قرآن‌کریم برگزار گردید.
در این برنامه، ده‌ها تن از استادان و شاگردان این لیسه اشتراک کرده بودند.
مدیر لیسۀ حبیبیه با سپاس‌گزاری از شاگردانی که این برنامه را برگزار کرده بودند گفت: شهید احمدشاه مسعود از الگوهای بزرگ برای آزادی‌خواهی و عدالت محوری است و شما که در دوران جوانی و نوجوانی قرار دارید، از چهره‌های مانند مسعود باید الگو بگیرید.
در این برنامه، نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار با سپاس‌گزاری از برگزارکننده‌گان برنامه خطاب به شاگردان گفت: شخصیت شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور الگوی برتر برای نسل امروز افغانستان است.
آقای پریانی هم‌چنان افزود: زمانی شما می‌توانید این الگو را در زنده‌گی خود پیاده کنید که شخصیت شهید احمدشاه مسعود را از ابعاد گوناگون زندگی او: تقوا، پرهیزگار و عدالت‌خواهی مطالعه کنید.
نظری پریانی اذعان داشت: در تاریخ ملل شخصیت‌ها و قهرمانان زیادی گذشته اند؛ اما زندگی مبارزاتی قهرمان ملی افغانستان گسترده‌تر از همۀ آنها بوده است.
این برنامه با ختم دعاییه به پایان رسید.
از هفتۀ شهید و سالروز شهادت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان همه ساله در داخل و بیرون از افغانستان گرامی‌داشت به عمل می‌آید.

اشتراک گذاري با دوستان :