در مصلی شهید مزاری چه گذشت؟

گزارشگر:نظری پریانی ۱۷ حوت ۱۳۹۷

بر اثر فرود هاوان‌ها به اطرف و محل مصلی شهید مزاری، در چاشت روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، بیش از ده تن شهید و دها تن زخمی شده‌است. یک شاهد عینی می‌گوید که حین فرار مردم از محل، به سمت مردم نارنجک نیز پرتاب می‌شد. وزارت داخله تنها شهادت سه تن را تایید کرده است.

mandegarشرح ماجرا
در مراسم ۲۴مین سالروز شهادت شهید مزاری که صدها تن شرکت کرده بودند، بعد از سخنرانی آقایان حامدکرزی، حنیف اتمر، و در جریان سخنرانی داکتر عبدالله که همۀشان در مورد صلح و مذاکرات صحبت می‌کردند، حدود ساعت یازده و نیم، نخستین صدای انفجار شنیده شد و سپس این صداها در جریان سخنرانی محمدیونس قانونی ادامه یافت اما قانونی مردم را به آرامش دعوت می‌کرد.
در وسط سخنرانی او آقای محقق پشت مایکرافون رفت و بعد از یک مقدمۀ همیشه‌گی‌اش که درود بر روان شهدای کلان کشور به شکل نام‌گرفته بود، از حضور مردم تشکری کرد و گفت که دشمن محل مصلی را هدف گرفته است و پیش از آینکه این که هاوان‌ها جای شما را نشانه بگیرند و به هدف برسند، باید جایگاه را ترک کنید. محفل خاتمه یافت و سخنرانی آقایان احمدولی مسعود و محمد محقق نابیان شده ماند. طبیعی است که اگر همان دم، محفل به موقع خاتمه نمی‌یافت و هشدار ترک محل داد نمی‌شد، لحظات بعدش تلفات شدیدی را گواه می‌بودیم. زیرا هنگامی که همه عزم خروج کرده و به طرف در ورودی هجوم آوردند و مهمانان دانه‌درشت سیاسی که در جایگاه مقابل مردم قرار داشتند، بیرون شده بودند و به سمت موترهای‌شان در میان محافظان به شتاب در حرکت بودند و مردم هم به سمت دروازۀ شمالی در حال حرکت بودند، هاوانی به محل مصلی، نزدیک جایگاه سخنرانی، اصلابت کرد و دو سه هاوان دیگر هم به محوطۀ بیرونی آن به‌خصوص در قسمت توقفگاه وسایط اصابت کرد؛ یکی از این هاوان‌ها زمانی در نزدیکی موتر احمدولی مسعود فرود آمد و انفجار کرد که او و همراهانش تازه داخل موتر شده بودند و حرکت می‌کردند. به اثر این انفجار چره‌های هاوان به موتر حامل احمدولی مسعود اصابت کرد؛ اما به کسی در داخل موتر آسیب نرسید. هنگام اصابت این میزاییل من هم در چند متر دور تر از آن به شدت از محل انفجار به سمت سرک عمومی، به دلیل اینکه موترم در بیرون پارک شده بود، در حال فرار بودم. وقتی به بیرون محوطه رسیدم، دیدم که سیاسیون و مقامات همه با موترهای شان در حال فرار اند اما هنوز هم صدای انفجار هاوان به گوش می‌رسید.
در این وقت در حالی که داشتم فرار می‌کردم، از همکار و راننده‌ام احوال گرفتم گفت که اینجا چند نفر زخمی شده اند؛ این‌ها را به شفاخانه انتقال بدهم یا دنبال شما بیایم. گفتم عاجل آنان را به شفاخانه ببرد اما به سمت سرک عمومی در حرکت باشد. او گفت که مسیر سرک عمومی دفعتاً بسته شده و باید از راه دیگری آنان را به مجل به شفاخانه برسانم و گفتم که چنین کن. من با سرعتی نمی‌دانم چند، می‌دویم و مصلی را تا انتهای چهاراهی شهید مزاری، با دوش طی کردم. من تنها بودم که به محل سرک عمومی می‌دویدم در حالی دیگران به پشت محوطه و در میان کوچه‌ها فرار کرده بودند.

شرح تلفات
در جریان رویداد بیش ده تن شهید و ده‌ها تن زخمی شده‌اند.
در میان زخمی شده‌گان، دکتر لطیف پدرام نامزد انتخابات ریاستجمهوری و محافظان برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هم هستند. همچنان موترهای حامل برخی از شخصیت های سیاسی هم آسیب شدید دیده‌اند.
داکتر ایوب قاسمی عضو رهبری وفاق ملی، از نزدیکی محل حادثه در ساعت سه روز پنجشنبه به روزنامۀ ماندگار گزارش داد گفت که دشمن در محلی به نام «قلعۀ چتگر» آوان‌ها را مستقر کرده بود و از آنجا محل را هدف قرار می‌داد.
او گفت که حالا{سه پس از چاشت} هم جنگ به شدت میان نیروهای امنیتی و حمله کننده‌گان ادامه دارد. او می‌گوید که یکی از آوان‌ها به خانه جنرال محمدعلی رضایی، در نزدیکی محل برگزاری مراسم اصابت کرده و تلفاتی را در پی داشته است.
همچنان آقای قاسمی گفت که حین فرار مردم از محل مصلی، نارنجک نیز به سمت مردم پرتاب می‌شد. او گفت که این نارنجک‌ها در کوچه‌های پشت سر مصلی پرتاب می‌گردید. اما نمی داند که کی‌‎ها این نارنجک/ بم دستی را پرتاپ می‌کردند.
او گفت که یک آنتن شبکه‌های مخابراتی هم در محل درگیری حریق شده است.

ضعف دستگاه استخباراتی حکومت
احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که در محل رویداد حضور داشت ضعف استخباراتی حکومت را سبب این رویداد خوانده است.
او در مورد آنچه در مصلای شهید مزاری اتفاق افتاد، در صفحه فیسبوکش این نوشته است: فیرهای پیهم هاوان که احتمالاً قبلاً در حویلی‌یی جابهجا شده بود، با خاطر آرام توجیه شده و گردهم‌آیی مصلا را هدف قرار داد تا اینکه انداخت‌های متواتر آهسته آهسته به اجتماع مردم رسید.
همین که مردم با رهبران سیاسی در حال ترک کردن مصلی بودیم، انداخت‌ها هم شدت گرفت و همه به هر طرف به عجله پراکنده شدند.
در روز روشن، انداخت‌های متواتر سلاح ثقیله، کمال ضعف استخباراتی دستگاه حکومت را نشان می‌دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.