در نتیجۀ ساخت‌وبافت کرزی با طالبان زندانیان بگرام آزاد خواهند شد

ناجيه نوري/

کرزی از اکنون تا برگزاری انتخابات، پروسۀ رهاسازی زندانیان را ادامه خواهد داد و ما در برابر عمل انجام شده قرار خواهیم گرفت.

 با سپرده‌شدن مسوولیت بازداشتگاه بگرام به نیروهای افغانستان، بیم آن وجود دارد که رییس‌جمهور کرزی بر اساس «افکار قومی و قبیلوی» دست به رهایی تروریستانی بزند که باید در زندان باقی بمانند.

شماری از آگاهان با بیان این مطلب به روزنامه ماندگار گفته‌اند که حکومت افغانستان توانایی نگه‌داری زندانیان بگرام را ندارد.
محمود صیقل آگاه سیاسی ضمن ابراز نگرانی از رهایی شماری زندانیان از بازداشتگاه بگرام می‌گوید: بارها شاهد رهایی صدها زندانی از زندان‌های افغانستان به فرمان گاه و بیگاه آقای کرزی بوده‌ایم.
صیقل اظهار داشت: پس بیم این وجود دارد که پافشاری جناب کرزی برای واگذاری مسوولیت‌ زندان بگرام به افغان‌ها به منظور رهایی تمامی زندانیان طالبان باشد.
به گفته او، حکومت ادعا دارد که برای گرفتن مسوولیت‌های امنیتی و اداره زندان‌ها آماده است؛ از جانبی، نماینده‌های حکومت می‌گویند که شرایط برای برگزاری انتخابات سال ۲۰۱۴ مساعد نیست.
این آگاه سیاسی افزود: وقتی پیش‌بینی می‌کنیم که شرایط برای انتخابات آماده نیست، پس ادعای آماده‌بودن شرایط برای گرفتن مسوولیت‌های امنیتی و ادارۀ زندان‌ها چه معنا می‌دهد؟
صیقل تاکید کرد: اگر زمینه برای برگزاری انتخابات مساعد نیست؛ پس زمینه برای گرفتن مسوولیت‌های امنیتی و گرفتن مسوولیت زندان بگرام، نیز فراهم نیست.
او تصریح می‌کند: از سوی دیگر، فرار ۵۰۰ زندانی تراز اول طالبان از بازداشتگاه ولایت کندهار در سال پیش، اطمینان ما را نسبت به توان‌مندی حکومت در نگه‌داری زندانیان کم می‌سازد. این درحالی‌ست که به گفتۀ آقای صیقل، یکی از خواست‌های اساسی طالبان آزادی زندانیان‌شان بوده است.
این آگاه سیاسی همچنان گفت: بیم آن وجود دارد که ساخت‌و بافت‌هایی بین کرزی و مخالفان مسلح دولت وجود داشته باشد که براساس آن حکومت بر این مساله پافشاری می‌کند.
او تصریح کرد: ممکن است جناب کرزی با گرفتن وعده‌های سیاسی در مورد انتخابات، شماری از تروریستان را از زندان رها کند، قسمی که در انتخابات دوره گذشته انجام داده بود.
به باور صیقل، کرزی از اکنون تا برگزاری انتخابات پروسۀ رهاسازی زندانیان را ادامه خواهد داد و ما در برابر عمل انجام شده قرار خواهیم گرفت.
در همین حال، داکتر طاهر هاشمی استاد دانشگاه کابل می‌گوید: ممکن است که واگذاری مسوولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان نتایج و عواقب سیاسی داشته باشد.
او اضافه کرد: اگر امریکا شرایط را سنجیده شده پیش‌بینی کرده باشد، یقیناً مشکلی پیش نخواهد آمد؛ ولی اگر شرایط دقیق پیش‌بینی نشده باشد، مشکلاتی در حصه نگه‌داری زندانیان ایجاد خواهد شد.
به گفته این استاد دانشگاه، پرونده‌های مظنونین و متهمانی که در بازداشتگاه‌های افغانستان به سر می‌برند، به طور درست از جانب حکومت افغانستان مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، چه رسد به گرفتن مسوولیت زندانیان‌ها که پرونده‌‌هایی سیاسی و جنایی خطرناکی دارند.
وی تاکید کرد: رهایی شماری از این زندانیان براساس ارتباطات و فرمایشات گاه و بیگاه جناب کرزی از قید، نیز یکی از نگرانی‌های ما است که امریکا باید آن را در نظر بگیرد.
استاد هاشمی افزود، اگر قانون تابع ارتباطات و مسایل قومی و قبیلوی باشد، ممکن است که باعث رهایی شماری از زندانیانی شود که باید در بند باقی بمانند.
امریکا متعهد است که تا پیش از سال ۲۰۱۴ که قرار است نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند، مسوولیت بازداشتگاه بگرام را که مظنون به انجام عملیات تروریستی هستند، به مقام‌های افغان واگذار کند.
مقام‌های حکومت افغانستان نیز اعلام کرده‌اند که توانایی گرفتن مسوولیت زندان بگرام، نگهداری این زندانیان و همچنان توانایی گرفتن مسوولیت‌های امنیتی کل کشور را دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :