در نخستن سمینار علمی بررسی شخصیت و حکومت امیرحبیب الله کلکانی: القاب زشت در بارۀ کلکانی از نصاب تعلیمی برداشته شود

/

مــاندگار
سمینار پژوهشی و علمی‌یی زیر عنوان «شخصیت و حکومت امیر حبیب الله خادم دین رسول الله» روز پنجشنبه در کابل برگزار شد.
در این سمینار پژوهشی که از سوی بنیاد امیر حبیب الله خادم دین رسول الله و کانون فرهنگی نسیم برگزار شده بود، شماری از نماینده‌گان مجلس، استادان دانشگاه و ده‌هاتن از دانشجویان و فرهنگیان شرکت کرده بودند.
سخنرانان در این سمینار پژوهشی، پیرامون شخصیت و کارنامه‌های امیر حبیب الله کلکانی مقالات تحقیقی و علمی خود را به خوانش گرفتند.
پوهاند داکتر محمد حسین یمین استاد دانشگاه کابل، در مقاله‌یی گفت که تاریخ در مورد شخصیت حبیب الله خادم دین رسول الله، جفای بزرگی را مرتکب شده است.
داکتر یمین در این مقالۀ علمی، حبیب الله کلکانی را مردی عیار، متعهد، باغرور و وطن‌دوست دانسته و گفت که تاریخ در مورد خادم دین رسول الله جفا کرده است.
این استاد دانشگاه گفت که حبیب الله خان از متن روستاها و جامعۀ افغانستان برخاسته بود و خود را به تمام معنا وفادار به منافع ملی کشور می‌دانست.
همچنان، شجاع‌الدین خراسانی استاد دانشگاه تعلیم و تربیۀ استاد برهان‌الدین ربانی، با ستایش از امیرحبیب‌الله کلکانی، سکوت و بی‌توجهی سیاست‌مداران کنونی را در خصوص او به شدت مورد انتقاد قرار داد.
او سیاست‌مداران امروز کشور را متهم به بی‌توجهی به آرمان‌ها و کارنامه‌های حبیب الله کلکانی کرده و خواستار پایان بخشیدن به این سکوت شد.
در این حال، پروفیسور عبدالباری راشد رییس پیشین اکادمی علوم افغانستان در این سیمینار علمی و پژوهشی عوامل داخلی و خارجی سقوط حکومت امیر حبیب الله کلکانی را برشمرد.
پروفیسور راشد، عوامل بیرونی سقوط حکومت امیرحبیب الله کلکانی را دخالت دستگاه استخبارات بیگانه از جمله کشور انگلیس دانست.
او گفت که دستگاه‌‎های استخبارات انگلیس، نادرخان را از بیرون مرزها آورد و برای از میان برداشتن حکومت کلکانی، مسایل منطقه‌یی و زبانی را مطرح ساخت.
او در بررسی عوامل داخلی گفت که کم تجربه‌گی مسوولان دولتی، عدم پرداخت مالیات، سبب شد که حکومت کلکانی از میان برداشته شود.
همچنان عبدالحفیظ منصور پژوهشگر و نمایندۀ مجلس، در خصوص عوامل پیروزی حکومت امیرحبیب الله کلکانی خادم دین رسول الله، مقاله‌یی را ترتیب داده بود.
در پایان این سمینار علمی و تحقیقی، قطعنامه‌یی نیز صادر شد.
به گفتۀ سحر گلبهاری مسوول برگزاری این نشست، در این قطعه‌نامه روی چند مسأله تأکید صورت گرفته است:
۱- القاب زشت پیرامون شخصیت امیرحبیب الله کلکانی از نصاب تعلیمی مکاتب برداشته شود و در مجموع روی نصاب تعلیمی تجدید نظر صورت گیرد.
۲- نویسنده‌گان و پژوهشگران تاریخ در مورد حکومت و شخصیت امیر حبیب الله کلکانی قضاوت و داوری عادلانه و محققانه نمایند.
۳-  باید دولت افغانستان در گام نخست مقبرۀ امیر را جست‌وجو و سپس به گونۀ رسمی به اعمار آرامگاه او اقدام نماید.
۴- یک مدال دولتی به نام امیر حبیب الله کلکانی مسمی شود.
۵- ملکیت‌ها و جایدادهای پدری وارثان امیر که مصادره شده بود، دوباره به آن‌ها سپرده شود.
کانون فرهنگی نسیم و بنیاد شهید امیر حبیب الله کلکانی تصمیم دارند در آیندۀ نزدیک سمینارهای علمی دیگری را روی کارنامه‌های شخصیت‌ها و نخبگان تاریخ افانستان برگزار نمایند.

اشتراک گذاري با دوستان :