در نشستی در بنیاد شهید مسعود مطرح شد: بنیاد شهید مسعود باید محورِ سیاست‌گذاری‌ها باشد

گزارشگر:یک شنبه 27 عقرب 1397 ۲۶ عقرب ۱۳۹۷

ماندگار- روز شنبه، ۲۶ عقرب، بنیاد شهید احمدشاه مسعود در سلسلۀ نشست‌های مشورتی برای گزینش تکت انتخاباتی، گواه نشست بزرگی بود. در این نشست، شمار زیادی از چهره‌های جهادی، سیاسی، دانشگاهی، جوانان و فعالان مدنی اشتراک کردند.
اشتراک‌کننده‌گانِ این نشست بیان داشتند که پس از این باید بنیاد شهید احمدشاه مسعود و هیأت رهبری آن نقش اساسی و تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری‌های حوزۀ جهاد و مقاومت مردم افغانستان داشته باشند.
mandegarبه گفتۀ آنان، پس از این نباید اجازه داده شود که بیرون از بنیاد شهید احمدشاه مسعود افراد به گونۀ شخصی وارد تعاملاتِ سیاسی زیر نام حوزۀ جهاد و مقاومت مردم افغانستان گردند.
در این نشست، جمع بزرگی از فرماندهان و شخصیت‌های جهاد و مقاومت از ولایات مختلف کشور به اتفاق آرا روی داشتن نامزد مستقل ریاست‌جمهوری تأکید و توافق کردند.
اشتراک‌کننده‌گانِ این نشست گفتند که حوزۀ جهاد و مقاومت باید نامزد مستقلِ خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند. آن‌ها گفتند که رفتن به تکت‌های انتخاباتی تجربۀ خوبی نبود، اما اگر کسی تصمیم فردی می‌گیرد، به مجموع حوزۀ جهاد و مقاومت ربطی ندارد.
در این نشست همچنان روی گفت‌وگوهای صلح بحث صورت گرفت و اشتراک‌کننده‌گان گفتند که حوزۀ مقاومت باید در روند گفت‌وگوهای صلح سهمِ خود را داشته و خطوط سرخش را مشخص کند.
در نشست بنیاد شهید مسعود درحالی روی داشتن یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری بحث می‌شود که از چندی به این‌سو، رای‌زنی‌ها میان سیاست‌مدارانِ کشور برای اشتراک و داشتن تکت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ شروع شده است.
در این مدت، چهره‌های زیادی پشت درهای بسته در این زمینه گفت‌وگو و رای‌زنی کرده اند. احزاب و جریان‌های سیاسی شامل جریان آجندای ملی با طرح وفاق ملی، ایتلاف بزرگ ملی افغانستان، شورای حراست و ثبات و سایر جریان‌ها و احزاب سیاسی در مورد چگونه‌گی ورود به انتخابات آینده، بحث و تبادل نظرهای جداگانه‌یی داشته‌اند.
از این میان، آنچه در بنیاد شهید مسعود مطرح شده است، نشانگر عزم جدی برای داشتن نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری است.
گفتنی‌ست که جریان سیاسی آجندای ملی دو هفته پیشتر با برگزاری نشست بزرگی زیر نام «صلح در آیینۀ وفاق ملی» که در آن صدها تن از نخبه‌گان سیاسی کشور اشتراک کرده بودند، طرح و دیدگاه‌های جدیدی برای رسیدن به صلح ارایه کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.