در نشست نقش رسانه‌ها و مبارزه با فساد اداری: مردم افغانستان دریک سال گذشته حدود دو میلیارد دالر رشوه پرداخته اند

1 سنبله 1393/

mnandegar-3میدیوتیک افغانستان وبخش همکاری‌های انکشافی افغان- جرمن در دومین سلسله نشست‌های ماهانه با رسانه‌ها موضوع نقش رسانه‌های همگانی در پوشش مبارزه با فساد اداری را با حضور فعالین جامعه مدنی و رسانه‌یی و نهادهای دولتی زیربط مبارزه علیه فساد اداری به بحث گرفتند.
دراین بحث که در صحن دفترمرکزی میدیوتیک راه اندازی شده بود و در آن ده‌ها تن از خبرنگاران رسانه‌های مختلف کابل حضور داشتند، حمید الله زازی هماهنگ کننده دفتر میدیوتیک افغانستانضمن صحبت افتتاحیه گفت: خوب می‌بود که کشور های کمک کننده به افغانستان،پیش از سرازیر شدن پول‌های هنگفت به ما و یا همزمان با کمک‌ها، تجارب خود را در مبارزه علیه فساد اداری با ما شریک می‌ساخت تا ما با این معضل وبا این درجه وگسترده گیمواجه نمی‌شدیم.
سخنران ویژه این برنامه خانم زینا متی ویراستار و خبرنگار تلویزیون آلمان(ARD) بود. خانم زینا متی روی پوشش مسایل و مبارزه با فساد اداری در رسانه‌های بین المللی صحبت نموده گفت: نظر به بررسی انجام شده توسط سازمان شفافیت بین المللی در حال حاضر ۵۴ درصد آلمان به این باور اند که خود رسانه‌ها نیز در فساد آلوده اند. او افزود که آلمان یکی از کشورهای است که در زمینه مبارزه با فساد دستاوردهای نیز دارد و در این دست آوردها نقش رسانه‌های آلمان و سطح نظارت آنها در این رابطه، مشهود است.
سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که یافته‌های اداره آن‌ها نشان می‌دهد که مردم افغانستان دریک سال در حدود دو میلیارد دالر رشوه بخاطر دسترسی به خدمات اساسی پرداخته اند.
آقای هم‌چنان افضلی گفت: اگر ذهنیت و فکر درست در بین مردم از طریق رسانه‌ها ایجاد شود، حکومت تلاش خواهد کرد که خدمات بهتر را به مردم عرضه کند و نیز مردم باید از تمام کار و فعالیت به شکل پروسه‌یی آگاه ساخته شوند نه مقطعی.
در عین حال، سارن یار راشد طوطاخیل رییس دفتر ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد ا داری اجراات این داره را در مبارزه علیه فساد اداری بسنده نمی‌داند. او در پهلوی راهکار های مبارزه در برابر فساد همکاری رسانه‌های کشور را نیزضروری می‌داند.
آقای طوطاخیل باور دارد که مبارزه در برابر فساد اداری باید وقایه شود.
همچنان، داکتر احمد راشد بهروز رییس کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه علیه فساد اداری(MEC) در این برنامه گفت که این اداره از پروسه مبارزه علیه فساد اداری نظارت می‌کند نه از قضایای فساد اداری. او گفت که این کمیته تا این دم توانسته است که صد سفارش را جهت آوردن اصلاحات به نهادهای دولتی و بین المللی بسپارد. آقای بهروز گفت که رسانه‌های کشور جهت تطبیق این سفارش‌ها باید روی نهادها فشار وارد کنند.
پیش از این نیز دفتر مدیوتیک در کابل برای بیرون رفت از چالش‌های موجود در کشور نشست‌هایی را به اشتراک آگاهان و رسانه‌ها برگزار کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.