در نظام انتخاباتیِ فعلی آرای مردم هدر می‌رود

/

جامعۀ مدنی از حکومت می‌خواهد تا برای برگزاری انتخاباتی شفاف، از نظام انتخاباتی مختلط کار بگیرد.
موسسۀ مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان روز گذشته پیشنهادهای خود را پیرامون چه‌گونگی برگزاری انتخابات اعلام کرد.
عزیز رفیعی رییس اجراییه‌یی مجتمع جامعۀ مدنی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که حکومت باید برای برگزاری انتخاباتی شفاف و عادلانه و جلوگیری از هدر رفتن آرای مردم، به جای کار گرفتن از نظام انتخاباتی «رأی واحد غیر قابل انتقال»، از نظام انتخاباتی مختلط کار گیرد.
وی افزود که با نطام انتخاباتی فعلی، احزاب نمی‌توانند نقش مهمی در مجلس نماینده‌گان داشته باشند که این تضعیف نقش احزاب خود به عدم پایداری دموکراسی و در نتیجه بی‌ثباتی و بی‌عدالتی در کشور کمک می‌کند.
او گفت که در این صورت مجلس نماینده‌گان بدون حضور احزاب سیاسی شکل می‌گیرند که این شکل گیری مجلس با حضور نماینده‌گانی که دیدگاه‌های سیاسی جداگانه دارند، مجلس را در رسیدن به توافق بر سر مهمترین برنامه‌های سیاسی کشور با چالش رو به رو می‌کند.
وی همچنان افزود که در نظام انتخاباتی فعلی بیشتر آرای مردم هدر می‌رود. در انتخابات مجلس نماینده‌گان گذشته ۶۸ درصد آرای مردم هدر رفته و ۳۲ درصد آرا بر ۶۸ درصد آرای هدر رفته تقدم یافت.
رفیعی همچنان در مورد مشکلات نظام انتخاباتی مختلط گفت که در این نظام انتخاباتی باید اوراق رأی دهی بیشتری توزیع شود و شمارش این آرا نیز زمان گیر بوده و نیازمند افزایش نیروی بشری در کمیسیون انتخابات است.
او اظهار داشت که در نظام انتخاباتی مختلط رأی دهی به نامزدان آزاد بر مبنای نظام اکثریت نسبی (نظام انتخاباتی SNTV) و همچنان برای نامزدان احزاب سیاسی بر مبنای نظام تناسبی (نظام انتخاباتی PR)، در نظر گرفته شده است.
جانداد سپین غر رییس اجراییه‌یی فیفا نیز گفت که در پیشنهادات آنان در مجموع ۲۵۰ حوزه در نظر گرفته شده که ۱۳۷ حوزۀ انتخاباتی آزاد، ۱۰۳ حوزۀ حزبی و ده حوزه برای کوچی‌ها در نظر گرفته شده است.
زهرا نادری عضو مجلس نماینده‌گان نیز گفت که در نظام انتخاباتی مختلط قابلیت ازدیاد بخشی کرسی‌های سهمیۀ زنان نیز وجود دارد.
نهادهای جامعۀ مدنی پیش از این نیز بارها بر تغییر نظام انتخاباتی به نظام مختلط تأکید داشته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :