در هشتاد و ششمین سال‌روز شهادت امیرحبیب‌الله کلکانی مطرح شد: تاریخ دورۀ شاهی کلکانی بی‌طرفانه نگاشته شود

هارون مجیدی/ شنبه 16 عقرب 1394/

از هشتادو ششمین سال‌روز شهادت امیرحبیب‌الله کلکانی و یارانش دیروز (جمعه ۱۵ آبان) در کابل گرامی‌داشت شد.
در این برنامه که شماری از نماینده‌گان مجلس، استادان دانشگاه، دانشجویان و پژوهش‌گران اشتراک کرده بودند، سخنرانان حبیب‌الله کلکانی را یگانه پادشاه عادل و مستقل افغانستان خواندند.
برخی اعضای مجلس و برگزارکننده‌گان برنامۀ هشتاد و ششمین سال‌روز شهادت امیرحبیب‌الله کلکانی و یارانش، از رهبران دولت وحدت ملی خواستند mandegar-3تا مقبرۀ شاه پیشین افغانستان را شناسایی و دوباره دفن کنند.
برگزار کننده‌گان این برنامه هم‌چنان از نهادهای ذیربط دولتی خواستند تا تاریخ دورۀ حکومت‌داری امیر حبیب‌الله کلکانی را بی‌طرفانه بررسی و بدون تحریف بازنویسی کنند.
محمدداوود کلکانی عضو مجلس نماینده‌گان و رییس بنیاد حبیب‌الله کلکانی در این برنامه گفت: در پیوند به کارنامۀ حکومت‌داری حبیب‌الله کلکانی باید تحقیق بیشتر صورت گیرد و رنگ درست کارهای او برای نسل امروز شناسانده شود.
به باور او، در پنج‌دهۀ اخیر، زنده‌گی، مبارزات و خدمات حبیب‌الله کلکانی غلط برای مردم تبلیغ شده است.
آقای کلکانی با بیان وقایع تاریخی زمان حکومت‌داری امیر حبیب‌الله کلکانی گفت که او نه دزد، نه نمایندۀ انگلیس و نه هم برای کدام تبار خاصی مبارزه کرد.
به گفتۀ او: «حکومت حبیب‌الله کلکانی را کسانی سقوط دادند که خود نماینده‌گان انگلیس بودند و تاریخ‌نگاران زیادی بر اساس فرمایشات درباریان او را دزد معرفی کردند؛ در حالی خادم دین رسول‌الله زمانی که ملت بالای دولت اعتراض کردند او در پیشاپیش مردم قرار گرفت.»
آقای کلکانی با اشاره به گُم‌نام بودن مقبرۀ امیر حبیب‌الله کلکانی و یارانش تأکید کرد:
جمعی از نماینده‌گان مردم در پارلمان افغانستان پای برگه‌یی امضا کرده اند و در روزهای آینده نزد رهبران دولت وحدت ملی خواهند رفت تا در زمینۀ شناسایی پیکر امیر حبیب‌الله کلکانی و یارانش کارهای عملی را انجام دهند.
این عضو مجلس هم‌چنان گفت که اگر رهبران دولت در این زمینه بی‌توجهی کنند، شهروندان افغانستان خود اقدام خواهند کرد و مقبرۀ امیر حبیب‌الله کلکانی و یارانش را خواهند ساخت.
در این حال، دُکتر شمس‌الحق آریان‌فر یکی از نویسنده‌گان و پژوهش‌گران افغانستان در این برنامه گفت: امیر حبیب‌الله کلکانی مانند هر شاه دیگر افغانستانی، چند صباحی حکمرانی کرده، اما در پیوند به کارنامۀ او برخورد و قضاوتِ جانبدارانه صورت گرفته است.
به گفتۀ آقای آریان‌فر، حبیب‌الله کلکانی مجاهدی بود که در برابر بی‌عدالتی نظام مرد میدان شد و مرگ را در راه اسلام پذیرفت و با عظمت تمام به‌خاطر خواست‌های مردمی‌اش رزمید.
آقای آریان‌فر با بیان نمونه‌های فراوان تاریخی امیر حبیب‌الله کلکانی را جوان‌مرد خوانده گفت: او جوان‌مردی‌اش را در عمل نیز ثابت کرد.
در عین حال، ذکریا ذکریا عضو دیگر مجلس نماینده‌گان در هشتادو ششمین سال‌روز شهادت امیرحبیب‌الله کلکانی و یارانش گفت: «زمام‌دار سیاسی را بدون محاکمه اعدام کردن جنایت جنگی است؛ حقوق بشر و تمامی موازین بشری، نادرخان را که دست به چنین جنایتی زد، نمی‌بخشد.»
به باور آقای ذکریا، جسد امیر حبیب‌الله کلکانی نماد ارادۀ یک انسان بزرگ برای به‌دست آوردن آزادی بود که شاهان پیشین افغانستان به‌خاطر از این بار دیگر کسانی این اراده را در خود نپرورند، صف نیارایند و در برابر ستم آواز نکشند، استخوان‌های او را پنهان نگه‌داشته اند.
این عضو مجلس از رهبران دولت و نهادهای مدنی خواست تا مقبرۀ امیر حبیب‌الله کلکانی و یارانش شناسایی و به مردم افغانستان ارج‌گذاری شود.
هم‌چنان، عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ، در پیامی به‌مناسبت هشتادو ششمین سال‌روز شهادت امیرحبیب‌الله کلکانی و یارانش گفته‌است: افغانستان سرزمینی است که گواه رویدادها و حوادث بی‌شمار در طول تاریخش بوده است. یکی از رویداد‌های ناب و کم‌پیشینه در تاریخ این سرزمین، به قدرت رسیدن یک جوان عیار دهاتی، پاک‌باز، شجاع و برخاسته از میان تودۀ فقیر اجتماعی به سِمت پادشاهی این سرزمین است که متأسفانه داوری‌های ناقص، فرمایشی و عقده‌مندانه‌یی در باب شخصیت ایشان صورت گرفته و بدین ترتیب تلاش شده تا بخشی از تاریخ تاب‌ناک کشور مان، جعل شود و چهرۀ این امیر جوان را وارونه جلوه دهند.
در این پیام آمده است: به قدرت رسیدن امیرحبیب‌الله کلکانی پس از خیزش‌های مردمی در برابر تغییرات فرهنگی و اجتماعی زود هنگام و خلاف سنت‌های موجود افغانستان توسط حکومت امان‌الله خان، دور جدیدی از تاریخ افغانستان را رقم زد و برای نخستین بار، شاهی موروثی خانواده‌گی در این کشور برهم خورد و یک جوان ده‌نشین از میان مردم، توسط مردم بر اریکه قدرت نشست. با آنکه امیر حبیب‌الله کلکانی مدت اندکی در سمت پادشاهی این کشور باقی ماند، اما به گواهی تاریخ و شواهد بی‌شمار مکتوب و غیر مکتوب، دورۀ پادشاهی ایشان یکی از خوب‌ترین دوره‌های نظام در افغانستان بوده که در آن مردم خود را بیشتر در قدرت دیده اند و دروازه‌های ارگ شاهی به‌روی مردم باز بوده است. نوامیس مردم حفظ و به آزادی‌های عمومی حُرمت نهاده می‌شده است. اینها همه مبین نیت نیک، شخصیت شجاع، دید وسیع و باور ملی امیر حبیب‌الله کلکانی است.
آقای نور، حبیب‌الله کلکانی را شاه عادل، مردم دوست و خدمت‌گذار خوانده افزوده است: شجاعت و دین‌داری او را می‌توان به‌خوبی در پذیرش تعهد نادر خان نگاه کرد. نادرخان در حاشیۀ قرآنکریم مهر کرد و وعده سپرد که او و همراهانش را آسیبی نمی‌رساند، امیر حبیب‌الله با باور به قرآنکریم و تعهد پادشاه یک سرزمین اسلامی، به کابل رفت، اما به‌طور فجیع و بی‌رحمانه توسط نادر خان با جمعی از همراهان و همرزمانش به چوبه‌دار آویخته شد و یکبار دیگر تاریخ ظلم و بی‌عدالتی در این کشور تکرار گردید.
سرپرست ولایت بلخ در ادامۀ پیام خود گفته است که
می‌خواهم در سال‌روز شهادت امیر حبیب‌الله کلکانی تعهد خود را یک‌بار دیگر تجدید کنم که بر بنیاد یافته‌های موجود، ساحه اعدام و بخشی از اعضای بدن امیر حبیب‌الله خان شهید دریافت شده که باید برایش آرام‌گاهی درست شود. من آماده ام بدون در نظر داشت روابط تباری بلکه به‌منظور ارج‌گذاری به شخصیت یک امیر صادق و خادم، در صورتی‌که ساخت این آرام‌گاه با مشارکت دوست‌داران امیر حبیب‌الله شهید، اعمار گردد، بخش اعظم سهم را به‌دوش گیرم و در غیر آن، تمامی مصارف اعمار آرام‌گاه ایشان را با همۀ امکاناتی که شایستۀ شأن آن پادشاه فقید باشد، را شخصاً به‌دوش گیرم و کار آنرا آغاز کنم.
سرپرست ولایت بلخ خاطر نشان کرده که در پیوند با هشتاد و ششمین سال‌روز شهادت امیر حبیب‌الله خان، جاده‌یی را در بلخ به‌نام امیرحبیب‌الله کلکانی مسما خواهد کرد.
امیر حبیب‌الله کلکانی ملقب به‌خادم دین رسول الله به سال ۱۸۹۰میلادی در ولسوالی کلکان ولایت کابل زاده شد.
در جوانی پیشۀ دهقانی داشت و در سال ۱۹۱۹میلادی به قطعۀ عسکر در کابل پیوست و بعد از سه سال خدمت وظیفه را ترک گفت و در این مدت به مبارزۀ عدالت خواهانه پرداخت تا در نهایت، در ۷ جنوری ۱۹۲۹ به کابل حمله کرد و در ۱۸ جنوری همین سال به‌نام امیر افغانستان اعلام شد.
مورخان و واقعه‌نگاران زیادی درباره اش ابراز نظر کرده اند، برخی او را دزد، عده یی قهرمان و شماری هم امیرحبیب‌الله کلکانی را یک عیار خوانده اند.
امیر حبیب‌الله کلکانی و یارانش بعد از نُه ماه سلطنت هشتاد و شش سال پیش از امروز، توسط نادرخان به شهادت رسیدند.
برگزار کننده‌گان هشتاد و ششمین سال‌روز شهادت امیرحبیب‌الله کلکانی و یارانش در اخیر برنامه با نشر قطع‌نامه‌یی از دولت خواستند تا آرام‌گاه امیر حبیب‌الله کلکانی و یارانش را تثبیت کرده و در یکی از محلات پایتخت مانند سایر شاهان و روسای جمهور کشور با تشریفات ویژه و رسمی مجدداً به‌خاک بسپارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.