در هفتۀ گذشته ۱۷ تن به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شدند

۹ دلو ۱۳۹۷

mandegarمرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر گفته است که در جریان یک هفتۀ گذشته ۱۷ تن به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان محکوم شده اند.
این مرکز همچنان گفته است که این افراد در پیوند به ۱۰ قضیه قاچاق مواد مخدر از نقاط مختلف افغانستان بازداشت و به زندان محکوم شده اند.
بربنیاد خبرنامه‌یی که دیروز سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به نشر رسیده، این ۱۷ تن در جریان یک هفته گذشته تا ۱۶ سال زندان محکوم شده اند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر گفته است: «این افراد ازسوی ارگان‌های کشفی و امنیتی در ارتباط به قاچاق بیش از ۵۰ کیلوگرام مواد مخدر نوع هرویین، بیش از ۱۷۳ کیلوگرام تریاک، بیش از ۳۹۸ کیلوگرام چرس و بیش از ۱۱ کیلوگرام مواد مخدر نوع شیشه از نقاط مخلتف کشور بازداشت و با دوسیه‌های شان به این مرکز فرستاده شده بودند».
این درحالی است که چندی پیش نیز ۱۸ تن در پیوند به ۱۳ پروندۀ قاچاق مواد مخدر از سوی این مرکز به زندان محکوم شده‌ بودند. این مرکز در آن زمان گفته بود که افراد بازداشت شده به ۳ تا ۱۰ سال زندان محکوم شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.