در یک نظرسنجی تازه: نارضایتی مردم از رییسان دولت وحدت ملی افزایش یافته است

گزارشگر:دوشنبه 26 اسد 1394 ۲۵ اسد ۱۳۹۴

یک نظرسنجی تازۀ طلوع نیوز نشان می‌دهد که رضایت مردم از کارکرد دولت وحدت ملی کاهش یافته است.
در این نظرسنجی، نزدیک به شصت‌وپنج درصد گفته است که وضعیت دسترخوان مردم بد شده است.
این نظر سنجی توسط تیلفون صورت گرفته است.
بیشتر مردم در این نظرسنجی، از کارکردهای رییس‌جمهور غنی ناراض اند.
از دید اشتراک کننده‎گان در این نظرسنجی، کارنامه رییس اجرایی نیز از از رییس جمهور تفاوتی ندارد.
mnandegar-3در این نظر سنجی، پرسش‌شده‌گان در ولایت‌های شرقی از دکتر غنی راضی اند و نیز پرسش‌شده‌گان در ولایت شمال کشور از داکتر عبدالله راضی اند.
مردم در ولایت‌های مرکزی، از هر دو رییس دولت وحدت ملی ناراضایتی نشان داده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    پدر اندر بچه های طالبان ودیگر غلامان شان تا هنوز علیه مردم و تخریب افغانستان عزیز این نمک حرمان مزدور پنجابی های کثیف بوطن خیانت میکننداین قاتل هزران افغان بیگناه مردار از دنیا رفت دعا میکنم خداوند این پلید نجس حمید گل را برای همیش در تهترین نقطه دوزخ جادهد همرایی غلامان کودنش چه وقت این مزدور و کاسه لیس پنجابی درس عبرت از تاریخ میگیرند این غلامان از عمر کور یاد گیرد به چه شکل فجیع پنجابی ها ستم کش کردش و دها تن دیگرانش توسط استخبارات پاکستان ترور شد. مرگ به غلامانش و مزدورانش چون فاروق وردک خرم وردک قاضی امین وقاد گلبدین شازده شاهدو زاخیل وال تا هنوز در ارگ نشسته به غنی دکتی میکند این مغز خالی غنی عملا در پیشبرد ترقی افغانستان به شکلی سنگ اندازی میکند. بطور مثل اجرای تذکر الکترونیکی با وجود تصویب شورای وزیران باز به دستور اجینت های پنجابی در ارگ بستره انداخته در گوش کر غنی پف میکند اجرای تذکره الکترونیکی را به بهانه گوناگون پوچ بی معنی خلاف تصویب مجلس وزار معطل قرار میدهد. اگر این مغز متفکر عقل عالم است اولآ اولاد معصوم و غریب و بیچاره وطن را خلاف خواست اکثریت مردم شریف به پاکستان به خاطر فرا گرفتن درس شیطانت نزد پنجابی روان کرد و غنی مزه صداقت پنجابی ها را هم در انفجار شاه شهید اکادمی پولیس چشید حال غنی غیرت و همت کند اگر واقعأ صداقت بوطن دارد. بخاطر خیانت که در حق الاد وطن به گفته مشاوران خود همه مزدور پنجابی است از مردم و فامیل های این جوانان عزیز وطن معذرت بخواهد عاجل ایشان را از پاکستان بخواهد در اکادمی نظامی وطن شامل شوند تا درس انسانیت وطن پرستی را مانند دیگر سر بازان شریف یاد گیرند نه رست شیطانت خیانت بوطن را یاد گیرند بدرد وطن خود بخورند. حرفهای پنجابی ها را مانند کریم خرم به کرزی خاین دکتی میکرد هدایات پنجابی ها رابالایش می قبولاند.دیگر غلامانش علیه وطن با چند کلدار رشوت نوکری پنجابی ها را میکند دست های نجس مولوی فضل الرحمن را میبوسید غلام فاروق وردک ثابت کرد. واقعآ غلام است خاین مزدور پنجابی ها. لعنت خدابه این پنجابی های و غلامانش روسیاه تاریخ هستند. حاجی صبور

  • Shah Jahan

    پدر اندر بچه های طالبان ودیگر غلامان شان تا هنوز علیه مردم و تخریب افغانستان عزیز این نمک حرمان مزدور پنجابی های کثیف بوطن خیانت میکننداین قاتل هزران افغان بیگناه مردار از دنیا رفت دعا میکنم خداوند این پلید نجس حمید گل را برای همیش در تهترین نقطه دوزخ جادهد همرایی غلامان کودنش چه وقت این مزدور و کاسه لیس پنجابی درس عبرت از تاریخ میگیرند این غلامان از عمر کور یاد گیرد به چه شکل فجیع پنجابی ها ستم کش کردش و دها تن دیگرانش توسط استخبارات پاکستان ترور شد. مرگ به غلامانش و مزدورانش چون فاروق وردک خرم وردک قاضی امین وقاد گلبدین شازده شاهدو زاخیل وال تا هنوز در ارگ نشسته به غنی دکتی میکند این مغز خالی غنی عملا در پیشبرد ترقی افغانستان به شکلی سنگ اندازی میکند. بطور مثل اجرای تذکر الکترونیکی با وجود تصویب شورای وزیران باز به دستور اجینت های پنجابی در ارگ بستره انداخته در گوش کر غنی پف میکند اجرای تذکره الکترونیکی را به بهانه گوناگون پوچ بی معنی خلاف تصویب مجلس وزار معطل قرار میدهد. اگر این مغز متفکر عقل عالم است اولآ اولاد معصوم و غریب و بیچاره وطن را خلاف خواست اکثریت مردم شریف به پاکستان به خاطر فرا گرفتن درس شیطانت نزد پنجابی روان کردغنی به غرب تحصیل کرده فرهنگ معذرت خواستن را خوب میداند کاری درست و معقول هم است باید اشرف غنی عملی کندمعذرت بخواهد. نه مانند گذشتگان اشتباه میکردند مانند حیوان سر تنبه بودن از مردم به خاطر اشتباه خود معذرت نمی خواستند و غنی مزه صداقت پنجابی ها را هم در انفجار شاه شهید اکادمی پولیس چشید حال غنی غیرت و همت کند اگر واقعأ صداقت بوطن دارد. بخاطر خیانت که در حق الاد وطن به گفته مشاوران خود همه مزدور پنجابی است از مردم و فامیل های این جوانان عزیز وطن معذرت بخواهد عاجل ایشان را از پاکستان بخواهد در اکادمی نظامی وطن شامل شوند تا درس انسانیت وطن پرستی را مانند دیگر سر بازان شریف یاد گیرند نه درس شیطانت خیانت بوطن را یاد گیرند.تا به بدرد وطن خود بخورند. حرفهای پنجابی ها را مانند کریم خرم به کرزی خاین دکتی میکرد هدایات پنجابی ها رابالایش می قبولاند.حال این کار زاخیل وال اجینت دیگر غلامانش علیه وطن با چند کلدار رشوت نوکری پنجابی ها را میکندمانند وردک غلام فاروق دست های نجس پلید مولوی فضل الرحمن کثیف را میبوسید غلام فاروق وردک ثابت کرد. واقعآ غلام است خاین مزدور پنجابی ها. لعنت خدابه این پنجابی های و غلامانش روسیاه تاریخ هستند. حاجی صبور