در ۴۰ درصد ولایات چهره‌های جدید معرفی می‌شوند

/

اداره ارگان‌های محلی افغانستان اعلام کرده که در راس ۴۰ درصد از ولایت‌ها چهره‌های جدید معرفی خواهند شد.
بشیر بهرام سخنگوی این اداره به بی‌بی سی گفت که تغییرات در ولایت‌ها در راستای انجام اصلاحات وعده داده شده از سوی
از سوی حامد کرزی، صورت می گیرد.
آقای بهرام گفت: «من مطمین هستم که ما ۴۰ درصد چهره‌های جدید را به ولایت‌ها معرفی خواهیم کرد و تعدادی از والی‌های ما از یک ولایت به ولایت دیگر معرفی خواهند شد.»
این مقام اداره ارگانهای محلی توضیح نداد که چه کسانی شامل این فهرست خواهند بود و والیان کدام ولایت‌ها تغییر خواهند کرد.
او اما گفت که شماری از والی‌ها «خانه نشین» خواهند شد، ولی تاکید کرد که «این امر به این معنی نیست که آن‌ها کار نکرده اند. شاید رییس جمهوری برای آن‌ها وظایف دیگری در نظر داشته باشد.»
سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افزود که تغییرات مورد نظر، براساس فرمان شماره ۴۵ حامد کرزی و در پی بررسی کار والی‌ها از سوی این اداره صورت گرفته است.
بشیر بهرام گفت: «ما تیم‌های بارزسی و ارزیابی خود را به ولایت‌ها فرستادیم و آنها کارهای تمام والی‌ها را ارزیابی کردند. در بعضی ولایت‌ها تیم‌های ما به مرکزهای ولایت نرفتند و با والی‌ها هم صحبتی نداشتند، بلکه به ولسوالی‌ها رفتند و با مردم و کارمندان اداره‌های دولتی و غیردولتی دیدن کردند.»
ما گزارش‌های خود را به ریاست جمهوری تقدیم کردیم و پیشنهادی مشخص خود را هم در ارتباط با هر ولایت به رییس جمهوری ارایه کردیم.
سخنگوی اداره ارگان های محلی گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعدادی از والیان در کارهای خود موفق بوده اند، اما شماری دیگر «کارهای اندکی انجام داده اند» و حتی برخی از والی‌ها در فساد اداری هم دخیل بوده اند.
پیش از این آقای کرزی والی های ده ولایت را تغییر داد که شش تن از آنها چهره های جدید هستند و چهار والی دیگر، از مقام خود بعنوان والی در یک ولایت عزل شده و به همین مقام در ولایت دیگری منصوب شده اند.
ولایت‌های ناآرام هلمند، میدان وردک و لغمان هم شامل ولایت هایی بود که والیان آنها تغییر کرده است.
شورشیان در این ولایت‌ها حضور دارند و مبارزه یا مصالحه با آنها همواره از مسایل مهم مورد نظر دولت در این ولایت‌ها بوده است.
دولت این تغییرات را اقدامی برای اجرای وعده های رئیس جمهوری برای انجام اصلاحات می خواند اما اپوزیسیون دولت معتقدند که این تغییرات، برنامه‌های اولیه آقای کرزی برای مهندسی کردن انتخابات آینده است.

اشتراک گذاري با دوستان :